Rubriker

Rubriker som besökaren förstår direkt är en av nycklarna till en bra webbsida.

Alla har nytta av bra rubriker. Det blir ett enhetligt utseende, sökmotorer hittar enklare aktuell information och besökaren får snabbt en bra översikt över sidans innehåll. Vana webbanvändare använder ofta rubrikerna för att scanna av en sida och se om den har ett innehåll de är intresserade av.

Om inte rubriken fångar uppmärksamheten, så spelar det ingen roll hur bra och välskriven innehållet under är. Korrekta rubriker underlättar för besökare som använder hjälpmedel som till exempel skärmläsare. De kan då hoppa mellan rubrikerna för att snabbare hitta relevant innehåll.

Tänk på:

 • En rubrik ska sammanfatta och spegla sidans eller avsnittets innehåll
 • Försök inte skämta till det i rubriken, var hellre tydlig med innehållet
 • Leverera, det du påstår i rubriken måste ha täckning i texten
 • Se till att rubrikerna är korta och informativa, (korta rubriker är extra viktigt på mobil och surfplatta)
 • Huvudrubriken blir även sidnamn (om du inte ändrar det). Sidnamn ska också vara korta och informativa, för långa sidnamn kan leda till att sidan får en för lång URL och inte visas i vissa webbläsare.
 • Lägg dina nyckelord så tidigt i rubriken som möjligt så att de som snabbläser hittar dem direkt. Nyckelord hjälper också sökmotorn.
 • Om du skriver längre texter, använd mellanrubriker som leder läsaren vidare i texten
 • Använd verb – tala om för läsaren vad som sägs, vad som görs eller vad som händer
 • Låt mellanrubriker sammanfatta styckenas innehåll och locka till vidare läsning
 • Använda ett fåtal ord i menyer, även om själva sidan heter något längre.
 • Rubriken är till för att visa vad man kan förvänta sig att det följande stycket handlar om, rubriker ska därför inte innehålla länkar. Rubriker med länkar i skapar också en dålig tillgänglighet för skärmläsare.

Formatera rubriker rätt

När du bygger sidor på webben är fälten sidrubrik och ingress redan formaterade, det vill säga den text du lägger in där får automatiskt rätt utseende och storlek. För text som läggs i brödtextfältet (texteditorn) ska alltid rätt formatmallar användas (välj i listan under Stilar). Detta är viktigt både för att Västra Götalandsregionens visuella profil ska följas och för webbplatsens tillgänglighet.

Ingen egen formatering (till exempel i form av fetstil istället för underrubrik) får förekomma. Att särskilja en rubrik från brödtext enbart genom formgivning (till exempel fetstil) gör det svårare för personer med vissa hjälpmedel att navigera på sidan, och svårare för sökmotorer att avgöra vad sidan handlar om.

Undvik allt för långa ord i rubriken eftersom de kan vara svåra att läsa och förstå. Om det inte går att undvika så kan du styra hur ordet avstavas med en kod för mjuk bindestreck, ­ . Lägg in tecknen i rubriken där du vill att ordet ska avstavas om det behövs. 

Exempel på avstavning finns i rubriken på sidan ­

Sätt rubrikerna i rätt ordning

Huvudrubriken (H1) används för sidans rubrik och formateras automatiskt när du lägger in text i fältet sidrubrik.

I dropdownlistan i fältet Stilar finns Rubriknivå 2-4

Rubriknivå 2 (H2) används för en underrubrik till sidans rubrik..

Rubriknivå 3 (H3)  används som underrubrik till underrubriken H2.

Rubriknivå 4 (H4)  används som underrubrik till underrubriken H3.

Det kan hjälpa att se rubrikerna som mappar på en dator, eller som en trädstruktur. Så här:

 • H1 Djur jag gillar (sidans rubrik)
  • H2 Däggdjur
   • H3 Hästar
    • H4 Nordsvensk
    • H4 Fjording
    • H4 Islandshäst
   • H3 Fladdermöss
   • H3 Hundar
  • H2 Kräldjur
   • H3 Sköldpaddor

Rubriker i block

Rubriken på ett block är Rubriknivå 2 (H2). Det innebär att om du behöver underrubriker i block ska de börja på Rubriknivå 3 (H3).

Verktyg för att testa rubrikstrukturen

Mer att läsa