Så fungerar Gemensamma sidor

Här hittar du information om hur gemensamma sidor på intranätet fungerar. Om du jobbar med regiongemensamt innehåll ska du ändra och uppdatera informationen på gemensamma sidor.

Gemensamma sidor fungerar som en kopieringsfunktion. Den struktur och innehåll som finns på gemensamma sidor, kopieras automatiskt ut till alla förvaltningars intranät. Förvaltningarna kan välja att göra tillägg, justera eller dölja gemensamt innehåll i de fall det finns behov.

Skärmklipp av trädstrukturen i Optimizely som visar var Gemensamma sidor visas.

Gemensamma sidor i strukturen

Du hittar gemensamma sidor längst ner i strukturen. Den struktur och det innehåll som finns där under är:

 • Min anställning med undersidor som kopieras ut
 • Stöd och tjänster med undersidor som kopieras ut
 • Kontakt och organisation. Bara strukturen kopieras ut förutom för rubriken regiongemensamt där både struktur och innehåll kopieras ut
 • Styrande dokument

Riktlinjer för innehåll under Gemensamma sidor

 • Innehållet ska vända sig till medarbetare eller chefer inom flera förvaltningar.
 • Begränsa informationsmängden till det som faktiskt är relevant för hela VGR.
 • Det gemensamma innehållet ska formuleras så att det kan användas av fler förvaltningar. Skriv inte förvaltningsspecifik information under gemensamma sidor, den typen av information ska vara tillägg på respektive intranät.
 • Kontaktuppgifter ska anges vid informationen, använd främst KIV-block. Förvaltningar kan välja att i stället visa lokala kontaktuppgifter på sin kopia av sidan.
 • Gör det lätt att anpassa informationen på de utkopierade sidorna. Genom att lägga information i block, i stället för i brödtextfältet, kan information döljas/bytas ut på förvaltningars intranät. Sidor med mycket text kan behöva delas upp i fler block.
 • Använd inte bilder på gemensamma informationssidor. Läs mer om vad som gäller för bilder under riktlinjer.

Avisering av sidor och block under gemensamma sidor

Ansvariga för förvaltningarnas intranät kan välja att få aviseringar om sidor eller block skapas eller uppdateras under gemensamma sidor. Detta för att få kontroll över innehållet och kunna garantera att det regiongemensamma innehållet är korrekt och gäller även för den egna förvaltningen.

När en sida skapas eller redigeras under gemensamma sidor måste du välja om ändringen ska aviseras innan du kan publicera ändringar. 

Du väljer om ändringen ska aviseras eller inte under fliken gemensamma sidor. Välj avisera/avisera ej.

Skärmklipp av funktionen att välja om en sida ska aviseras.

Välja avisera om du gjort större ändringar där det nya innehållet kan påverka de lokala intranäten.

Välj avisera ej om du gjort en mindre ändring som stavfel, mindre textjusteringar eller ändrat en kontaktuppgift.

Hur fungerar Gemensamma sidor?

 • Flyttar du en Gemensam sida i strukturen flyttas alla utkopierade sidor. Du kan inte flytta sidan ut från strukturen för Gemensamma sidor, publiceringen blockas.
 • Slänger du en Gemensam sida till papperskorgen slängs alla utkopierade sidor.
 • Ändrar du namn på en Gemensam sida ändras namnet på alla utkopierade sidor
 • Ändrar du URL:en på en Gemensam sida ändras URL:en på alla utkopierade sidor. Ändrar inte URL:en på utkopierad sida som slängs i papperskorgen, om utkopierad sida dras tillbaka från papperskorgen måste URL:en ändras manuellt.
 • Gemensam sida kan inte arkiveras till annan sida

Hur fungerar utkopierad sida?

 • Slänger du en utkopierad sida till papperskorgen och återställer den, flyttas den till sin ursprungliga position och är en utkopierad sida.
 • Du kan sätta utgångsdatum, men kan inte arkivera till annan sida.
 • Du kan ändra enkel adress på en utkopierad sida.
 • Det går inte att ändra namn eller URL på en utkopierad sida, men går att ändra rubrik.
 • Det går inte att ändra eller ta bort genväg på en utkopierad sida.
 • Det går att göra ett lokalt tillägg
 • Det går att Lägga till och ta bort block

Enkel adress

Enkel adress, eller kortnamn, ska läggas till på sidan under Gemensam sida. Den enkla adressen kopieras då ut till alla förvaltningars intranät och får automatiskt förvaltningens namn som förled.

Exempel: Den regiongemensamma sidan Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) under Gemensamma sidor har kortnamnet "FVM" tillagt under Gemensamma sidor, prefixet delade-menyer läggs automatiskt till. 

 • Adressen insidan.vgregion.se/fvm går till kopian på VGR Gemensamt.
 • Förvaltningarnas kopior får adresser som insidan.vgregion.se/regionhalsan-fvm respektive insidan.vgregion.se/vastfastigheter-fvm

Om ni vill ha en enkel adress på en förvaltnings sida får ni skriva in först skriva förvaltningens kortadress följd av -och tänkt kortadress. Till exempel om Närhälsan skapar en sida om läkemedel blir kortadressen för den narhalsan-lakemedel.

Om gemensamma sidor inte fungerar

Anmäl till VGR serviceportal om utkopieringen av en gemensam sida inte fungerat eller om du kastat en kopia av en utkopierad sida och behöver återställa den.