Visuell identitet

Den visuella identiteten skapar förutsättningar för ett tillgängligt, pålitligt, tydligt och modernt gränssnitt.

VGR:s varumärkesmanual är en samlingsplats för VGR:s riktlinjer för varumärke och visuell identitet. Riktlinjerna i manualen ligger till grund för införandet av den visuella identiteten på VGR:s webbplatser. 

VGR:s varumärkesmanual

VGR:s visuella identitet aktiveras per webbplats (startsida). Webbplatsansvarig ansvarar för att byta stilmall och när det ska göras.

Färgerna

Mallarna finns i fyra huvudfärger; grunden (grå), hälso- och sjukvård (blå), kultur (röd) och utbildning (grön). Huvudfärgen styrs av vilken verksamhet webbplatsen beskriver, huvudfärgen kallas webbplatsens primärfärg i Optimizely. Grunden för VGR kan användas av alla, men ska användas av samtliga som inte tillhör hälso-och sjukvård, kultur och utbildning.

Förutom mallar i fyra huvudfärger finns ett neutralt utseende för webbplatser som inte ska uttrycka VGR:s visuella identitet, till exempel vissa samarbetsprojekt.

Riktlinje för färg

En webbplats - ett utseende

Utseendet aktiveras på en webbplats startsida och ändringen påverkar alla undersidor. Alla sidor på webbplatsen har samma primärfärg och komplementfärger.

Att göra innan bytet

Inga ändringar behöver göras med innehållet innan byte av stilmall. Alla block och funktioner kommer fungera i det nya utseendet. Om riktlinjerna för hur block och funktioner ska användas följs på webbplatsen kommer det fungera och se bra ut.

Välj komplementfärger

Valet av komplementfärger ska utgå från hur verksamheten arbetar med färger i visuell kommunikation i andra kanaler. Kommunikationen via webbplatsen ska hänga samman med övrig kommunikation.

Utforska i stagemiljön

Kontrollera hur webbplatsen ser ut i den visuella identiteten i stagemiljön. Webbplatsen där är en kopia av den publicerade (kopia tagen mitten av september). Ändringar som görs i stage påverkar inte hur den publicerade webbplatsen ser ut, vilket betyder att du fritt kan testa olika funktioner och lösningar. 

Inloggning i stagemiljön Optimizely externwebb

Byt till det nya utseendet på startsidan i testmiljön. Ändringen görs under fliken "inställningar". Byt till rätt primärfärg utifrån för din verksamhet.

Valen som finns är:

 • Grunden
 • Sjukvård
 • Utbildning
 • Kultur
 • Neutral

Om du är tveksam över vilken mall och primärfärg som passar din webbplats kan du stämma av med varumarke@vgregion.se

På samma plats på startsidan väljer du upp till två komplementfärger att använda på webbplatsen. Det finns åtta komplementfärger ur den gemensamma paletten att välja mellan.

Se över webbplatsen

Titta särskilt på de komponenter som förändras mest i den nya visuella identiteten:

 • Toppmenyn (aktiveras vid klick)
 • Puffblock (får fast bildstorlek 16:9)
 • Bildlänkar 1+2 (får en bild med länk och två textlänkar)

Utnyttja de nya möjligheterna

Ett antal block kommer att ha fler möjligheter. Det kommer också finnas möjlighet att jobba med bakgrundsfärg på varje webbsida. Sätt ramar för hur din webbplats ska utnyttja möjligheterna.

De nya möjligheter som finns är:

 • Användning av primär- och komplementfärg på blockbakgrund (färg på webbsidan bakom block)
 • Användning av primär- och komplementfärg på block
 • Användning av webbikoner i block
  • De block som kan använda valfria webbikoner är:
   • puffblock
   • textblock
   • sidlistningsblocken
   • drop-downblock

Gör bytet på den publicerade webbplatsen

Efter att ha kontrollerat webbplatsen i testmiljön kan bytet göras på den publicerade webbplatsen. Bedöm vilken kompletterande kommunikation som behöver göras i samband med nya utseendet. Du kan använda motsvarande nyhetstext som kommer publiceras på vgregion.se vid bytet. 

Ny visuell identitet på intranätet

Arbetet med att införa den nya visuella identiteten på intranätet påbörjas efter att mallarna för de externa webbplatserna är justerade.

Digital tillgänglighet

Förutom de visuella förändringarna har flera uppdateringar gjorts i komponenterna för att följa aktuell webbstandard och vara tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Uppdatering av manualer i webbhandboken

Manualer och riktlinjer uppdateras löpande.

Tips

Tips kring hur den nya visuell identiteten används på ett sätt som lyfter det viktiga innehållet och underlättar för besökaren.

Tips kring nya visuella identiteten

Synpunkter

Har du synpunkter på VGR:s visuella identitet, kontakta varumarke@vgregion.se

Har du synpunkter på funktionerna i Optimizely, kontakta webb@vgregion.se 

Nytt utseende på vgregion.se 

Innehållet på webbplatsen vgregion.se är det samma som tidigare, men utseendet är ett annat. Webbplatsen utgår från den xx från Västra Götalandsregionens nya visuella identitet. 

De förändringar på vgregion.se du som besökare märker av är: 

 • Nya färger
 • Nytt formspråk
 • Nytt typsnitt
 • Ny toppnavigering
 • Bättre funktionalitet för att navigera med skärmläsare och tangentbord 
   

Mer än färg och form

Visuell identitet handlar om de visuella delarna av ett varumärke – som färger, grafiska former, typografi och hur de ska kombineras. Den nya visuella identiteten och utseendet på webbplatsen möter aktuella krav på modern, digital och tillgänglig kommunikation. För att VGR:s webbplatser ska vara pålitliga och trygga har även tekniken förbättrats. Den nya webbplatsen följer aktuella webbstandarder och har fått ett antal förbättringar för att öka tillgängligheten för besökare med olika funktionsvariationer. 

De nya mallarna för VGR:s webbplatser är flexibla och bidrar samtidigt till att göra det enkelt för besökare att förstå vilka verksamheter som ingår i VGR. Fler webbplatser inom VGR kommer att byta utseende till den nya gemensamma visuella identiteten.

Har du synpunkter på webbplatsens nya utseende kan du lämna dem via formuläret på denna sida.

Läs mer om VGR:s visuella identitet i varumärkesmanualen: vgregion.se/varumarkesmanual