Bilder och video

Använd gärna video som komplement eller alternativ till andra presentationsformat. Texta och syntolka filmerna så kan fler ta del av innehållet.

Riktlinjer för video i Webbhandboken

Riktlinjer för bild i webbhandboken

Filmer framtagna i VGR ska i första hand bäddas in på webbsidor. Det är mer tillgängligt med en inbäddad film än en länk till Vimeo eller annan lagringsplats.

Frågor och svar

Måste alla filmer vara textade?

Alla förinspelade filmer måste vara textade. Det gäller både om de publiceras externt och internt. Live-sändningar behöver inte textas, men om de publiceras digitalt i efterhand måste de textas.

Texta video

Hur gör jag textningen på ett bra sätt?

Du kan läsa om Riktlinjer för textad video för att vara säker på att du gör rätt. 

Vad innebär syntolkning och när ska filmer syntolkas?

Om viktig information för förståelsen av filmen försvinner om tittaren inte kan se den, behöver de delarna syntolkas. Det gäller även namnskyltar och annan information på textplattor.

Det går också att spela in filmen från början på ett sätt som minimerar behovet av syntolkning.

  • Tänk radio.
  • Låt intervjupersoner presentera sig själv.
  • Förklara väsentligt innehåll som inte framgår av ljudet, med ord.

Vi har gjort en inspelning men hinner inte texta den. Kan vi åberopa oskälig arbetsbelastning och publicera den ändå?

Nej, det går inte. Västra Götalandsregionen är en så pass stor organisation att den som producerar filmen förväntas ha medel för att beställa till exempel textning. 

Vad gäller för filmer vi publicerar i sociala medier som Facebook?

På de plattformar som har stöd för tillgänglighet som till exempel textning, ska du följa det som gäller. Facebook till exempel har stöd för textning med hjälp av en SRT-fil. 

Vilka bilder ska ha en alt-text?

Läs mer under riktlinjer för alt-texter.