Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Viktigt meddelande

Om något händer i vår direkta omvärld kan vi med Viktigt meddelande varsko alla besökare på vår webbplats.

På våra webbsidor finns möjlighet att publicera viktigt meddelande eller krisinformation. Det innebär att meddelandet visas i en remsa/sektion överst på varje sida på webbplatsen (se överst på denna sida). I sektionen går det att lägga in information av typen "viktigt meddelande" samt länka vidare till andra sidor för fördjupad information. 

Manual för viktigt meddelande

Används endast för kriskommunikation

Funktionen viktigt meddelande ska enbart användas för kriskommunikation. Nedan finns de riktlinjer som gäller för www.vgregion.se.  Varje förvaltning fattar beslut om ansvar och hur funktionen ska användas inom och för den egna verksamheten. Den ska alltså inte användas för ordinarie information du vill lyfta fram för besökaren.

Två nivåer

Funktionen viktigt meddelande kan visa två meddelanden med två olika nivåer/gränssnitt. Endast en nivå/gränssnitt får användas åt gången. (Exemplet på den här sidan är alltså bara ett exempel på hur det kan se ut.)

Rutin för viktigt meddelande på vgregion.se

För www.vgregion.se ansvarar Västra Götalandsregionens kommunikationsdirektör för bedömning om funktionen ska aktiveras.

Kontakta presstjänsten (kontorstid) eller Kommunikatör i Beredskap (övrig tid) via växel 010-441 00 00 för samråd innan du aktiverar funktionen.

Intranätet

Funktionen används enbart för information vid allvarliga störningar* och kriser.

Använda funktionen viktigt meddelande på VGR:s intranät

Funktion/riktlinje

Funktionen är placerad direkt under webbsidornas huvudmeny. Viktigt meddelande har genomslag, visas på alla underliggande sidor för den aktuella webbplatsen/-platserna. Funktionen kan visa kortare eller längre meddelanden. Den har i stort samma möjligheter som en vanlig webbsida men möjligheterna bör användas restriktivt.

Viktigt meddelande:

  • används restriktivt och endast vid störningar och kriser
  • får endast användas på startsidor och ärvs ner i strukturen
  • ska vara textbaserat och kortfattat
  • ska fungera för mobiltelefoner
  • ska innehålla en länk till mer information på annan sida

Två gränssnitt

Funktionen viktigt meddelande kan visa två meddelanden med olika gränssnitt. Endast ett gränssnitt får användas åt gången.

Det ena meddelandet har ett tydligt profilerat gränssnitt som på ett markerat sätt väcker uppmärksamhet och sticker ut på webbplatsen medan det andra har ett mer nedtonat gränssnitt som smälter in i webbplatsens övriga grafiska utseende.

  • Meddelande 1 (röd bakgrund) används vid allvarlig händelse, kris och katastrof
  • Meddelande 2 (gul bakgrund) används vid störningar och särskilda störningar

När och vilket av de två gränssnitten som ska användas är en bedömningsfråga utifrån hur allvarlig situationen och informationsbehovet är.

Ansvar

Kommunikatörsdirektören ansvarar för bedömning och användning av funktionen "Viktigt meddelande" på vgregion.se. Ansvaret är delegerat inom koncernstab kommunikation och externa relationer till enhetschef för enhet varumärke och media.

*Störning: Aktiviteter, arrangemang, hot om händelse, som på olika sätt påverkar, "stör" eller kan påverka eller "störa" den ordinarie verksamheten.

Störningen kräver planering, samordning och extra insatser. Störningen kan, till skillnad från katastrofen, ha en positiv bakgrund till exempel ett offentligt arrangemang.

Bakgrund

På VGR:s externa och interna webbplatser finns en funktion för särskild information i kris- och beredskapssituationer, "Viktigt meddelande". Funktionen är framtagen för att ge en möjlighet att särskilt lyfta viktig information vid störningar och kriser där webbplatsernas ordinarie nyhetsfunktioner inte täcker behovet av tydlig kommunikation.

Avgränsning

Denna rutin gäller vgregion.se samt underliggande webbplatser/subsajter. Varje förvaltning fattar beslut om ansvar och hur funktionen ska användas inom och för den egna verksamheten.

Senast uppdaterad: 2018-07-25 13:15