Knappar

Observera!

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Knappar på VGR:s webbsidor ska användas när en besökare ska kunna utföra något.

Skillnad på knapp och länk

Huvudregeln är att en länk leder någonstans och en knapp gör något.

På VGR:s externa webbplatser är alla knappar blå. Knappen används när en besökare ska kunna trycka på den för att utföra något, till exempel skicka in ett formulär.

Knappen ska aldrig användas för att göra en länk extra tydlig. Det blir förvirrande för besökaren.