Tabeller

Tabeller används sällan på webben, och då bara för att presentera data strukturerat. Aldrig annars.

Använd inte tabeller för layout 

Använd aldrig tabeller för att layouta text och bild på din sida. Om webbplatsen formges med hjälp av tabeller finns en risk att besökare som använder läshjälpmedel får informationen i tabellerna i fel ordning eller inte alls. Tabeller fungerar också dåligt i mobiltelefon och riskerar att placera information utanför skärmen.

Om du lägger en bild som visar en tabell eller ett diagram måste du också i bildens alt-text beskriva allt innehåll i tabellen så att informationen går att ta del av även för de som inte ser själva bilden. 

Skapa tabeller

Tabeller ska enbart användas för att presentera strukturerad data.  Använd verktyget infoga responsiv tabell, då fungerar tabellen även för mobiltelefon. 

Därefter infogar du så många rader och kolumner som du behöver med verktygen infoga rad och infoga kolumn.

Här nedan syns ett exempel på en tabell med fyra kolumner och fyra rader samt rubrikrad, använd rubrikraden för rätt formatering.

År Januari Februari Mars
2015  35732  31290  36333
2016  29100  25322  31432
2017  42344   38999   44555
2018  55921   52923  56023
 
 
klockan aktivitet ansvarig
8.00 vakna Table data
9.00 somna Alfred
10.00 vakna Anna
11.00 somna Banan