Riktlinjer

Här hittar du de riktlinjer som gäller för samtliga webbplatser inom Västra Götalandsregionen. Du som ansvarig för en webbplats har att följa dem i alla lägen.

Övergripande riktlinjer

Västra Götalandsregionen (VGR) följer Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) officiella riktlinjer för hur vi ska arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Diggs webbriktlinjer

VGR:s webbsidor ska vara:

  • Välskrivna, välstrukturerade och användarvänliga.
  • Språkligt begriplig för alla, det viktigaste ska placeras först och en sida ska bara handla om en sak.
  • Aktuella och relevanta. Informationen ska vara uppdaterad och innehåll som inte efterfrågas ska arbetas om eller tas bort.
  • Tillgängliga. Innehållet ska gå att ta till sig även för den som har olika grader av funktionsnedsättningar och olika verktyg för att läsa sidorna.

Innehåll på webbplatsen ska vara vårt eget

Sidor på VGR:s webbplats ska presentera det vi gör inom ett område eller ämne. Som regel återpublicerar vi inte dokument eller annat innehåll från andra webbplatser, speciellt inte utan ägarens tillstånd. Däremot kan vi hänvisa till innehåll och dokument från andra webbplatser genom att länka till sidor. Det har att göra med att vi inte vill råka länka till föråldrat eller felaktigt material, som arbetas om eller tas bort utan att vi får reda på det.

Undantag från regeln

I de fall det finns ett uttalat samarbete med andra parter kan det vara befogat att länka till andras material i form av särskilda dokument eller filmer som beskriver till exempel samarbetet, eller som är framtagna just för att spridas och användas brett. Länkar till andra sidor innebär alltid en risk för att länkarna slutar fungera.

WCAG 2.0 nivå AA

Tekniskt och designmässigt följer VGR:s installationer av Optimizely tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0, nivå AA.

Stilguide och prestandabudget

För att underlätta för att VGR:s webbplatser håller en hög teknisk kvalitet har vi tagit fram en stilguide och en prestandabudget som styr de tekniska utvecklingen. En prestandabudget är kort förklarat hur mycket information en webbsida får innehålls, vilket påverkar den tid det tar för den att laddas hos användaren. Tunga bilder och javascript försämrar prestandabudgeten.

Visuell identitet

Västra Götalandsregionen består av ett stort antal verksamheter av skiftande karaktär och för att underlätta identifikation och kommunikation är det viktigt att vi är samlade under en gemensam visuell identitet. Detta gäller även våra webbplatser.

VGR:s varumärkesmanual