Servicesidor

Det finns två varianter av servicesidor. Den ena varianten fungerar i första hand som genomgångssida och samlar innehåll inom ett ämne. På den andra varianten ska besökaren enkelt kunna utföra en eller flera uppgifter. Båda servicesidorna ska hjälpa besökaren att snabbt lösa sina uppgifter.

De två typerna av servicesidor finns på olika nivåer i intranätets struktur.

Struktur på VGR:s intranät

Servicesidor är vanliga webbsidor som är uppbyggda på ett speciellt sätt för att förenkla för besökarna att lösa olika uppgifter.

Servicesida nivå 1 - genomgångssidor

Servicesida nivå 1 är genomgångssidor inom ett visst område och pekar oftast vidare på servicesidor där besökaren kan utföra olika saker. I vissa fall kan uppgiften genomföras direkt på genomgångssidan. Det är innehållet som styr om det behövs en undersida.

Här ska allt innehåll samlas inom ett ämne, till exempel lön och ersättningar. På sidan ska besökaren snabbt kunna gå vidare för att lösa sina uppgifter eller i vissa fall guidas rätt. Därför finns det länkar till andra sidor på intranätet, externa webbplatser, system eller dokument.

Innehåll

Överst på sidan ska det finnas tre puffblock. Dessa ska leda till de största behoven som utgår från besöksstatistik, vad besökaren oftast kommer till sidan för att utföra. Puffblocken länkas till annan intranätsida, extern webbplats eller till system.

Mer innehåll nås från expanderblocken på sidan.

I mobilen prioriteras först puffblocken, sedan expanderingsblocken och sist övrigt innehåll.

Använd max 10 expanderingsblock finnas. I expanderingsblocket skriver du en kort instruerande text om var besökaren hamnar när hen klickar på länken i blocket. Länken kan gå till en annan intranätsida, extern webbplats, system eller dokument.

Till höger i datorvyn finns ett brödtextfält för innehåll.

Under brödtexten finns det möjlighet att använda textblock för mer fördjupande eller sekundär information. Det kan vara dokument eller information på en annan webbplats. Längst ner på sidan finns det plats för kontaktuppgifter.

Ikon för servicesida nivå 1 - genomgångssidor

Ikonen visas i megamenyn. Du väljer vilken ikon servicesidan ska ha  under egenskapen "Välj menyikon för servicesidor.

Välj en ikon som kompletterar eller illustrerar det som rubriken eller innehållet på sidan syftar till. Välj så bra det går.

Exempel: en puff med rubriken "Arbetsglasögon" kan illustreras med ett par glasögon. Finns inte det, kan ett öga fungera bra för att visa att det handlar om dina ögon och din syn.

När du väljer ikon i listan ska du bara bry dig om hur de ser ut och inte vad de heter, ikonens namn kommer inte att synas. Hittar du ingen ikon som passar bra kan du använda en så generell ikon som möjligt, till exempel en lista, dokument eller en personikon.

Har du behov av andra ikoner än de som finns i listan kan du mejla önskemål till webb@vgregion.se. Ikoner för servicesidor kompletteras med jämna intervaller.

Servicesida nivå 2 - här utför medarbetaren uppgifter

Syftet med denna sidtyp är att leverera service och snabbt hjälpa besökaren att utföra den uppgift den är på intranätet för att lösa.

Det besökaren behöver för att lösa sin uppgift ska vara högst upp på sidan. Högst upp på sidan ska finnas "call-to-actionblock". Länkmålet ska vara det besökaren antagligen är på sidan för att göra och leda till en "action", att utföra en uppgift. Du kan länka till formulär, webbsidor eller system i ett call-to-actionblock.

Det bör inte ligga fler än fyra call-to-actionblock per sida. Blocket ska vara 2/3 brett på intranätet.