Språk

Språket är centralt för digital tillgänglighet. VGR:s språk ska vara korrekt, lätt att förstå och inkluderande.

Information på webbplatser, i system, appar, manualer och dokument ska skrivas på begriplig svenska.

Frågor och svar

Kan hjälptexter i vår interna system enbart finnas på engelska?

Vad gäller för teckenspråk?

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer inte krav på teckenspråk. I Språklagens §9 står det att: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket”. 

Förvaltningen Habilitering & Hälsa kan producera teckenspråksinnehåll i mån av tid. Skicka din fråga till info.hoh@vgregion.se.