Utbildningar och verktyg

Här ger vi tips på verktyg så du själv kan testa tillgängligheten och lära dig mer. Automatiska tester måste alltid kompletteras med manuella tester.

Utbildning i Lärportalen

Utbildningen tar upp hur du arbetar med tillgänglighet i Word, Powerpoint, Adobe Acrobat Pro och blanketter samt grunderna i verbalisering vid föreläsningar och film.

Logga in i Lärportalen och sök på ”digital tillgänglighet" för att nå utbildningen 

Utbildningen kan genomföras på traditionellt sätt eller användas som ett uppslagsverk när du behöver den. Genom att göra dokument tillgängliga och på ett korrekt sätt blir innehållet enklare att ta till sig för alla, inte bara de med funktionshinder.

DIGG:s webbinarier

På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats finns inspelade webbinarier och filmer inom bland annat tillgänglighet.

DIGG play om tillgänglighet

Tips på verktyg

Automatiska testverktyg identifierar potentiella problem på en webbplats, i en app eller ett dokument. Verktygen hittar inte allt och har svårt att identifiera redaktionella misstag. Det som identifieras som brister är heller inte alltid ”fel”. Det krävs relativt djup kunskap för att tolka resultatet.

Automatiska tester måste kompletteras med manuella tester.

  •