vgregion.se

vgregion.se är Västra Götalandsregionens (VGR:s) officiella externa webbplats. Den är en viktig kommunikationskanal för invånarna i Västra Götaland, men även för många andra aktörer däribland framtida medarbetare.

Till vgregion.se räknas alla underliggande webbsidor med samma toppmeny. VGR:s kommunikationsdirektör är övergripande ansvarig för innehållet på vgregion.se

Syfte för webbplatsen vgregion.se (RS 2022-05685), länken nås enbart inom VGR:s nät  

Syfte

vgregion.se ska göra det lätt att förstå vad VGR gör, bidra till att skapa delaktighet och intresse för VGR:s viktiga frågor och visa VGR som en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör.

Mål

vgregion.se har mål på olika nivåer. De övergripande målen är nedbrutna i mätbara mål. I vissa fall finns mål för enskilda sidor. De övergripande målen är:

 • vgregion.se bidrar till att intresset för VGR som arbetsgivare ökar
 • vgregion.se beskriver VGR:s verksamhet begripligt och ses som en trovärdig webbplats
 • Det ska vara enkelt att hitta information om VGR:s politiska organ och hur VGR styrs

De övergripande målen är nedbrutna i delmål och aktiviteter för att nå målen.

Målgrupper

De som använder vgregion.se är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Invånare, intressenter och aktörer delats upp i sju olika målgrupper,med olika intressen och behov i relation till vgregion.se.

De prioriterade målgrupperna för vgregion.se är:

 • Framtida medarbetare
 • Journalister
 • Offentliga institutioner
 • Politiskt förtroendevalda
 • Politiskt intresserade
 • Samverkansaktörer
 • Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

Fördjupat beskrivning av målgruppernas behov

Framtida medarbetare

För den framtida medarbetaren är det viktigt att:

 • det är lätt att hitta lediga jobb eller praktikplatser,
 • det är lätt att få en överblick över de möjligheter och yrken VGR erbjuder,
 • få en korrekt bild av VGR som arbetsgivare.

Journalister

För journalister är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • enkelt få tag på rätt kontaktpersoner,
 • enkelt nå olika typer av underlag och material.

Offentliga institutioner

För offentliga institutioner är det viktigt att:

 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • jämföra VGR:s mål och resultat,
 • enkelt hitta fakta och dokumentation från projekt, samarbeten och studier.

Politiskt förtroendevalda

För den politiskt förtroendevalde är det viktigt att:

 • hitta den hen behöver för sitt politiska uppdrag,
 • hålla sig uppdaterad inom VGR:s aktuella frågor.

Politiskt intresserade

För den politiskt intresserade är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • veta vilka politiker som företräder hen,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • kunna jämföra VGR:s mål och resultat.

Samverkansaktörer

För samverkansaktörer är det viktigt att:

 • hitta kontaktpersoner och nätverk,
 • hitta olika former av stöd som kan sökas inom VGR,
 • hitta fakta och dokumentation från angränsande samarbeten/aktiviteter.

Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

För den tillfälligt intresserade är det viktigt att:

 • förstå VGR:s roll i olika frågor och hur VGR påverkar vardagen,
 • eftersom hen är en ovan besökare på vgregion.se är det viktigt att informationen är lätt att hitta, relevant och tydlig.

VGR:s webbplatser

ALF

Alingsås lasarett

AmbuLink

Angereds närsjukhus

Arbetsmiljösatsningen 2024

Axevalla Hästcentrum

Billströmska folkhögskolan

Biobank Väst

Bipolär

Bogemenskap Dalsland

Botaniska.se

Dalslands folkhögskola

Dart

Dataportal Väst

Dunder

E-biblioteket VGR

eTjänstekort

Folktandvården

FoU primär och nära vård

Forsviks bruk

FoUUI primär och nära vård

Fristads folkhögskola

Fysisk tillgänglighet

Föräldraskap i vardagen

GITS Gemensam IT samordningsfunktion

Gothia Forum

Grebbestads folkhögskola

Gröna Rehab

Göteborgs folkhögskola

Göteborgs Naturhistoriska museum

Habilitering & Hälsa

HPV-vaccination

Hållbar Hälsa

Hälsoakademin Väst

Hälsocoach online

Här kan du hitta lediga vaccinationstider

Högsbo närsjukhus

Informatik och standardisering

Inköp och e-handel

Innovationsplattformen

Introduktion till VGR

IoT-samverkan Västra Götaland

KOLinfo

Kulturförvaltningen

Kulturskolepedagogdagen 2024

Kungälvs sjukhus

Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götaland

Läkemedelsnära produkter

Lödöse museum

Maritima Klustret

Matkassen

Medicinhistoriska museet

Mini-Maria

Mottagning för unga män

Mun-H-Center

Nationell dataverkstad

Nationellt hyrbemanningsavtal

Naturbruk

Naturbruksskolan Svenljunga

Naturbruksskolan Sötåsen

Naturbruksskolan Uddetorp

NU-sjukvården

Närhälsan

Primärvårdens utbildningsenhet

PrimärvårdsKvalitet

Regionhälsan

Rörelseguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SAMSA införande

Samverkan VG

Samverkande sjukvård

Servicewebben

Självdialys i NU-sjukvården

Skaraborgs Sjukhus

Skola i Rörelse

Slöjd och Byggnadsvård

SOFIA-manual

Stressmedicin

Studio Västsvensk Konservering

Sårwebben

Södra Älvsborgs Sjukhus

Sök information om tandkräm och munskölj

Tanke och hälsa

Tillgänglighetsdatabasen

Tider och platser för vaccination mot covid-19

Trygg start

Ungdomsmottagning Västra Götaland

Utväg

Valdinararelationer.se

Vara folkhögskola

Varumärkesmanual

VGR Akademin

VGR fastigheter

VGR Folkhögskolor

Validering Väst

Vitlycke museum

Vårdgivarwebben

Vårdskiftet 

Vänersborgs museum

Västarvet

Västerhavsveckan 3-11 aug 2024

Västra Götalandsregionen

Webbhandboken

Yrkesguide

VGR:s bolag

Film i Väst – Your Scandinavian Partner in Co-Productions

GöteborgsOperan

Göteborgs Symfoniker

Västtrafik

Välkommen till Västsverige

Regionteater Väst

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan i Västra Götaland

Hjälpmedel i Västra Götaland

SAMLA - Vårdsamverkan i Lerum och Alingsås

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Fyrbodal

SIMBA

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgsområdet

Medarbetarsidan