Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

vgregion.se

vgregion.se är Västra Götalandsregionens (VGR:s) officiella externa webbplats. Den är en viktig kommunikationskanal för invånarna i Västra Götaland, men även för många andra aktörer däribland framtida medarbetare.

Till vgregion.se räknas alla underliggande webbsidor med samma toppmeny. VGR:s kommunikationsdirektör är övergripande ansvarig för innehållet på vgregion.se

Syfte

vgregion.se ska göra det lätt att förstå vad VGR gör, bidra till att skapa delaktighet och intresse för VGR:s viktiga frågor och visa VGR som en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör.

Mål

vgregion.se har mål på olika nivåer. De övergripande målen är nedbrutna i mätbara mål. I vissa fall finns mål för enskilda sidor. De övergripande målen är:

 • vgregion.se ska bidra till att intresset för VGR som arbetsgivare ökar
 • vgregion.se ska beskriva VGR:s verksamhet begripligt och ses som en trovärdig webbplats
 • Det ska vara enkelt att hitta information om VGR:s politiska organ och hur VGR styrs

Målgrupper

De som använder vgregion.se är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Invånare, intressenter och aktörer delats upp i sju olika målgrupper,med olika intressen och behov i relation till vgregion.se.

De prioriterade målgrupperna för vgregion.se är:

 • Framtida medarbetare
 • Journalister
 • Offentliga institutioner
 • Politiskt förtroendevalda
 • Politiskt intresserade
 • Samverkansaktörer
 • Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

Fördjupat beskrivning av målgruppernas behov

Framtida medarbetare

För den framtida medarbetaren är det viktigt att:

 • det är lätt att hitta lediga jobb eller praktikplatser,
 • det är lätt att få en överblick över de möjligheter och yrken VGR erbjuder,
 • få en korrekt bild av VGR som arbetsgivare.

Journalister

För journalister är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • enkelt få tag på rätt kontaktpersoner,
 • enkelt nå olika typer av underlag och material.

Offentliga institutioner

För offentliga institutioner är det viktigt att:

 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • jämföra VGR:s mål och resultat,
 • enkelt hitta fakta och dokumentation från projekt, samarbeten och studier.

Politiskt förtroendevalda

För den politiskt förtroendevalde är det viktigt att:

 • hitta den hen behöver för sitt politiska uppdrag,
 • hålla sig uppdaterad inom VGR:s aktuella frågor.

Politiskt intresserade

För den politiskt intresserade är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • veta vilka politiker som företräder hen,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • kunna jämföra VGR:s mål och resultat.

Samverkansaktörer

För samverkansaktörer är det viktigt att:

 • hitta kontaktpersoner och nätverk,
 • hitta olika former av stöd som kan sökas inom VGR,
 • hitta fakta och dokumentation från angränsande samarbeten/aktiviteter.

Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

För den tillfälligt intresserade är det viktigt att:

 • förstå VGR:s roll i olika frågor och hur VGR påverkar vardagen,
 • eftersom hen är en ovan besökare på vgregion.se är det viktigt att informationen är lätt att hitta, relevant och tydlig.

Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:00