vgregion.se

vgregion.se är Västra Götalandsregionens (VGR:s) officiella externa webbplats. Den är en viktig kommunikationskanal för invånarna i Västra Götaland, men även för många andra aktörer däribland framtida medarbetare.

Till vgregion.se räknas alla underliggande webbsidor med samma toppmeny. VGR:s kommunikationsdirektör är övergripande ansvarig för innehållet på vgregion.se

Syfte för webbplatsen vgregion.se (RS 2022-05685), länken nås enbart inom VGR:s nät  

Syfte

vgregion.se ska göra det lätt att förstå vad VGR gör, bidra till att skapa delaktighet och intresse för VGR:s viktiga frågor och visa VGR som en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör.

Mål

vgregion.se har mål på olika nivåer. De övergripande målen är nedbrutna i mätbara mål. I vissa fall finns mål för enskilda sidor. De övergripande målen är:

 • vgregion.se bidrar till att intresset för VGR som arbetsgivare ökar
 • vgregion.se beskriver VGR:s verksamhet begripligt och ses som en trovärdig webbplats
 • Det ska vara enkelt att hitta information om VGR:s politiska organ och hur VGR styrs

De övergripande målen är nedbrutna i delmål och aktiviteter för att nå målen.

Målgrupper

De som använder vgregion.se är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Invånare, intressenter och aktörer delats upp i sju olika målgrupper,med olika intressen och behov i relation till vgregion.se.

De prioriterade målgrupperna för vgregion.se är:

 • Framtida medarbetare
 • Journalister
 • Offentliga institutioner
 • Politiskt förtroendevalda
 • Politiskt intresserade
 • Samverkansaktörer
 • Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

Fördjupat beskrivning av målgruppernas behov

Framtida medarbetare

För den framtida medarbetaren är det viktigt att:

 • det är lätt att hitta lediga jobb eller praktikplatser,
 • det är lätt att få en överblick över de möjligheter och yrken VGR erbjuder,
 • få en korrekt bild av VGR som arbetsgivare.

Journalister

För journalister är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • enkelt få tag på rätt kontaktpersoner,
 • enkelt nå olika typer av underlag och material.

Offentliga institutioner

För offentliga institutioner är det viktigt att:

 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • jämföra VGR:s mål och resultat,
 • enkelt hitta fakta och dokumentation från projekt, samarbeten och studier.

Politiskt förtroendevalda

För den politiskt förtroendevalde är det viktigt att:

 • hitta den hen behöver för sitt politiska uppdrag,
 • hålla sig uppdaterad inom VGR:s aktuella frågor.

Politiskt intresserade

För den politiskt intresserade är det viktigt att:

 • kunna följa politiska processer och beslut,
 • veta vilka politiker som företräder hen,
 • enkelt få insikt i och granska VGR:s arbete,
 • kunna jämföra VGR:s mål och resultat.

Samverkansaktörer

För samverkansaktörer är det viktigt att:

 • hitta kontaktpersoner och nätverk,
 • hitta olika former av stöd som kan sökas inom VGR,
 • hitta fakta och dokumentation från angränsande samarbeten/aktiviteter.

Tillfälligt intresserade av aktuell fråga

För den tillfälligt intresserade är det viktigt att:

 • förstå VGR:s roll i olika frågor och hur VGR påverkar vardagen,
 • eftersom hen är en ovan besökare på vgregion.se är det viktigt att informationen är lätt att hitta, relevant och tydlig.

VGR:s webbplatser

Webbplatser där VGR är helt eller delvis avsändare. Listan är inte komplett.

ALF

Alingsås lasarett

AmbuLink

Angereds närsjukhus

Arbetsmiljösatsningen 2024

Axevalla Hästcentrum

Barnens bibliotek

Barnobesitas

Billströmska folkhögskolan

Biobank Väst

Bipolär

Bogemenskap Dalsland

Botaniska.se

Centre Stage Online

Dalslands folkhögskola

Dart

Dataportal Väst

Dunder

E-biblioteket VGR

eTjänstekort

FilmCloud

Folktandvården

FoU primär och nära vård

Forsviks bruk

FoUUI primär och nära vård

Fristads folkhögskola

Fysisk tillgänglighet

Föräldraskap i vardagen

GITS Gemensam IT samordningsfunktion

Gothia Forum

Grebbestads folkhögskola

Gröna Rehab

Guide publikutveckling

Göteborgs folkhögskola

Göteborgs Naturhistoriska museum

Habilitering & Hälsa

HPV-vaccination

Hållbar Hälsa

Hälsoakademin Väst

Hälsocoach online

Här kan du hitta lediga vaccinationstider

Högsbo närsjukhus

Informatik och standardisering

Inköp och e-handel

Innovationsplattformen

Introduktion till VGR

IoT-samverkan Västra Götaland

KOLinfo

Kulturförvaltningen

Kulturskolepedagogdagen 2024

Kulturkatalogen Väst

Kungälvs sjukhus

Körcentrum Väst

Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götaland

Läkemedelsnära produkter

Lödöse museum

Matkassen

Medicinhistoriska museet

Mini-Maria

Mottagning för unga män

Mun-H-Center

Nationell dataverkstad

Nationellt hyrbemanningsavtal

Naturbruk

Naturbruksskolan Svenljunga

Naturbruksskolan Sötåsen

Naturbruksskolan Uddetorp

NU-sjukvården

Närhälsan

Primärvårdens utbildningsenhet

PrimärvårdsKvalitet

På Turné

Regionhälsan

Registercentrum Västra Götaland

Rörelseguiden

Sahlgrenskaliv

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samverkan VG

Samverkande sjukvård

Servicewebben

Självdialys i NU-sjukvården

Skaraborgs Sjukhus

Skola i Rörelse

Slöjd och Byggnadsvård

SOFIA-manual

Stressmedicin

Studio Västsvensk Konservering

Sårwebben

Södra Älvsborgs Sjukhus

Tanke och hälsa

Tillgänglighetsdatabasen

Tider och platser för vaccination mot covid-19

Trygg start

Ungdomsmottagning Västra Götaland

Utväg

Valdinararelationer.se

Vara folkhögskola

Varumärkesmanual

Verksamhetsanalys

VGR Akademin

VGR fastigheter

VGR Folkhögskolor

Validering Väst

Vitlycke museum

Vårdgivarwebben

Vårdskiftet 

Vänersborgs museum

Västarvet

Västerhavsveckan

Västra Götalandsregionen

Webbhandboken

Yrkesguide

Äldrekompassen

VGR:s bolag

Film i Väst – Your Scandinavian Partner in Co-Productions

GöteborgsOperan

Göteborgs Symfoniker

Västtrafik

Välkommen till Västsverige

Regionteater Väst

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan i Västra Götaland

Hjälpmedel i Västra Götaland

SAMLA - Vårdsamverkan i Lerum och Alingsås

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Fyrbodal

SIMBA

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgsområdet

Medarbetarsidan