Läkemedel

Här hittar du information och nyheter inom läkemedelsområdet samt läkemedelsrekommendationer och -riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.

Läkemedelskommittén 2019 - 2020 består av följande personer:

Övriga ledamöter: Kristina Bengtsson-Boström, Margareta Berzén, Maria Carlson-Brühl, Per Ola Enander, Anders Larsson, Emma Lindhardt, Björn Nilsson, Johan Sandelin, Ulrika Wall och Lars Öhrn.

Anteckningar från Läkemedelskommitténs möten

Dokumentation från utbildningar

Regionala terapigrupper

Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

 

Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

lakemedel@vgregion.se

Peter Amundin, enhetschef läkemedel och hjälpmedel
peter.amundin@vgregion.se, 070 - 603 05 38

Beata Angelbjörk, administrativ samordnare
beata.angelbjork@vgregion.se, 070 - 325 30 86

Anna Lindhé, apotekare
anna.lindhe@vgregion.se,  070 - 393 08 37

Lena Gustafsson, apotekare
lena.ma.gustafsson@vgregion.se, 070 - 537 89 49

Emma Lindhardt, apotekare
emma.lindhardt@vgregion.se, 070 - 085 28 35

Ulrika Eriksson Krebs, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, 070 - 020 79 50

Elfar Árnason, regionutvecklare
elfar.arnason@vgregion.se, 070 - 082 31 54

Rolf Färnlöf, regionutvecklare, dosfrågor
rolf.farnlof@vgregion.se, 070 - 082 47 30

Läkemedelskommittén
ordförande Jan Carlström jan.carlstrom@vgregion.se
vice ordförande Peter Amundin peter.amundin@vgregion.se
sekreterare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se 

Regionala terapigrupper

LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen: lupp.su@vgregion.se

Regional Biverkningsenhet:  biverkningsenheten@vgregion.se

Sjukhusapoteket: sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Peter Amundin

Enhetschef läkemedel och hjälpmedel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-05 11:41