Läkemedel

Här hittar du information och nyheter inom läkemedelsområdet samt läkemedelsrekommendationer och riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén 2021 - 2023 består av följande personer:

Övriga ledamöter: Kristina Bengtsson-Boström, Alessio Degl’ Innocenti, Emma Lindhardt, Annette Trenge Jarlshammar, Jesper Poucette och Felix Lundin.

Anteckningar från Läkemedelskommitténs möten

Dokumentation från utbildningar

Regionala terapigrupper

Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen


Kontakt

Läkemedelsfrågor inom avdelning Specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter, Koncernkontoret

lakemedel@vgregion.se

Maria Carlson Brühl, läkemedelschef
maria.carlson.bruhl@vgregion.se, 072 - 205 98 62

Jenny Hammarén, administrativ samordnare
jenny.hammaren@vgregion.se, 070 - 735 92 92

Anna Lindhé, apotekare
anna.lindhe@vgregion.se,  070 - 393 08 37

Lena Gustafsson, apotekare
lena.ma.gustafsson@vgregion.se, 070 - 537 89 49

Emma Lindhardt, apotekare
emma.lindhardt@vgregion.se, 070 - 085 28 35

Ulrika Eriksson Krebs, apotekare, dosfrågor
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, 070 - 020 79 50

Annika Johansson, apotekare
annika.v.johansson@vgregion.se

Läkemedelskommittén
ordförande Johan Sandelin johan.sandelin@vgregion.se
vice ordförande Maria Carlson Brühl maria.carlson.bruhl@vgregion.se
sekreterare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se 

Regionala terapigrupper

LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen: lupp.su@vgregion.se

Regional Biverkningsenhet:  biverkningsenheten@vgregion.se

Sjukvårdsapotek VGR:   sjukvardsapotek.vgr@vgregion.se


Kontakt läkemedelsfrågor

Maria Carlson Brühl

Läkemedelschef

Telefonnummer