Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder

Här kan du läsa allmänt om sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvanor. För mer kunskap finns webbutbildningen Levnadsvanor, och för ytterligare fördjupning kunskapsstödet Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Utbildning

Webbutbildning Levnadsvanor (för medarbetare i Västra Götalandsregionen)

Webbutbildning (för privata vårdgivare)

Läs mer om webbutbildningen

Erica Sandberg

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-17 10:47