Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett nationellt verktyg för implementering av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårdhandboken är en kvalitetssäkrad nationell tjänst med kliniska riktlinjer för att säkerställa god och säker vård på lika villkor oberoende av huvudman och vårdform. Vill man snabbt få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård är Vårdhandboken ett oumbärligt verktyg för praktiska råd och tillförlitliga metoder. 

Vårdhandboken är en vårdtjänst med tillhörighet i Ineras regi som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt alla landsting och regioner.

Vårdhandboken initierades på 90-talet av (SKL) först i pappersform men finns numera utvecklad utifrån responsiv design för att vara användarvänlig i mobilen eller surfplatta.

Vårdhandboken.se innehåller 116 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken som styrande dokument. Vårdhandboken används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, kunskapstest i 60 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.

Grazina Wojnicki-Johansson är Västra Götalandsregionens ambassadör för Vårdhandboken och har ansvaret för att etablera ett välfungerande nätverk inom VGR, ett regionalt Vårdhandboksråd som ska bidra till en säker, god och jämlik vård. Uppdraget är att bidra till en välfungerande samordning mellan den nationella Vårdhandboken och de regionala behov  som finns av enhetliga rutiner/riktlinjer för vård- och omsorgsinsatser vid sjukhus, inom primärvård och kommunal vård.

Vårdhandboken

Grazina Wojnicki Johansson

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-03-28 10:56