Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning.

Vaccination

Samlad information om vaccinationer mot influensa, covid-19, TBE med flera.

Sminet

Här finns information om systemet Sminet.