Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försäkringsmedicin

Här hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Patientinfo finns på 1177.se

Aktuellt och nyheter – inom Försäkringsmedicin

En av effekterna av coronaviruset är att planerad vård ställs in. Genom ett rättsligt ställningstagande vidtar Försäkringskassan nu åtgärder för att människor som har sjukpenning och väntar på vård inte ska hamna i kläm vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Läkare bör mycket tidigt ta ställning till om det är aktuellt med någon form av intyg i samband med att en patient smittats av det nya coronaviruset (covid-19).

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattade den 18 mars beslut om att avsätta 165 miljoner kronor till hälso- och sjukvården.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar kring de tillfälliga förändringar som avser sjukskrivningsfrågor med anledning av covid-19:

I syfte att minska variation kring när GC001-kod sätts har VGR valt att tydligare definiera vad som ska föregå att koden sätts.

Försäkringsmedicinsk definition

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.      

 / Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

Patientinfo finns på 1177.se

Tips och idéer

Hör gärna av dig om du har idéer hur sidorna om försäkringsmedicin kan förbättras.
forsakringsmedicin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-03-30 08:21