Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försäkringsmedicin

Här hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Aktuellt och nyheter – inom Försäkringsmedicin

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.

Riksdagen har den 17 december antagit regeringens förslag till både lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter och till anslag för 2020 inom utgiftsområde 10 vilket bland annat syftar till statsbidrag för hälso- och sjukvården avseende sjukskrivning och rehabilitering.

Försäkringskassan ger ut ett nationellt nyhetsbrev till aktörer inom hälso- och sjukvården vid ett antal tillfällen under 2020. Dessa publiceras här under nyhetssidan i försäkringsmedicin på vårdgivarwebben. Här kan du läsa brevet för december 2019.

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen. Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt. Det är också viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKR:s logotyp.

Försäkringsmedicinsk definition

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.      

 / Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

Tips och idéer

Hör gärna av dig om du har idéer hur sidorna om försäkringsmedicin kan förbättras.
forsakringsmedicin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-19 14:42