Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

279 uthämtade antibiotikarecept 

per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med mars 2019. 

Nyheter Strama

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppen vård, 2019” det så kallade Regnbågshäftet. Läs mer om innehållet och hur du beställer det här.

Strama Västra Götaland publicerar nu en ny antibiotikarapport som visar användningen av fluorokinoloner på sjukhus i VGR.

Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska i Västra Götaland, under 2018 med 4%. Med en förskrivning på 287 recept/1000 invånare och år är det bara i åtta av landets 21 regioner som förskrivningen är lägre.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och Riktlinjer för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsplan 2019  

Riktlinjer för patientsäkerhet 2019

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-15 15:12