Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

286 

uthämtade antibiotika-recept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med januari 2019.

Nyheter Strama

Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska i Västra Götaland, under 2018 med 4%. Med en förskrivning på 287 recept/1000 invånare och år är det bara i åtta av landets 21 regioner som förskrivningen är lägre.

Den 13 november träffades läkare från slutenvården för att lära sig mer om antibiotikaanvändning och hur man aktivt kan jobba med att förminska förskrivningen på sjukhus. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer i Powerpoint och film.

Andelen patienter som inkommer med lunginflammation och som initialt behandlas med penicillin har ökat det senaste året. Målet om minst 55% penicillinbehandling nås av sjukhusen i Södra Älvsborg, vilket är en positiv utveckling.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och Riktlinjer för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsplan 2019 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2019

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-15 15:12