Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

229 uthämtade antibiotikarecept 

per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med december 2020. 

Strama-app

I Strama-appen finns behandlings-rekommendationer för antibiotika. Appen finns att ladda ner till mobilen och som en webbsida. Läs mer här.

Självdeklaration 2020

Här hittar du all information om Stramas självdeklaration för 2020. Du kan även läsa rapporter från tidigare självdeklarationer.

Regnbågshäftet

Ladda ner informationshäftet om behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården. Ny upplaga från 2019.

Nyheter Strama

  • Systemiskt tetracyklin har varit en hörnsten i behandlingen av patienter med svårare rosacea. Kan vi minska antibiotika-användningen med förbättrad lokalterapi? Vilka lokala preparat finns, hur ska de användas och hur ska vi utvärdera dess effekt för den enskilda patienten? När ska man remittera till hudläkare för behandling med isotretinoin?

  • Såväl mängd som val av antibiotika som förskrivs på regionens sjukhus påverkas fortsatt av den pågående pandemin.

  • Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 12% senaste 12-månadersperioden fram till och med september 2020 jämfört med samma period året innan och var i september 243 recept/1000 invånare och år.

Utbildning

Läs mer om kommande utbildningar, se tidigare presentationer och gör Strama-quiz och webbutbildningar om antibiotika.

Informationsmaterial

Här finns material att använda i mötet med patienten. Du kan exempelvis hitta broschyrer, affischer och filmer att skriva ut eller beställa.

Statistik

Här hittar du statistik om antibiotikaförskrivning och antibiotikabehandling för Västra Götaland och nationellt.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och Riktlinjer för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsplan 2020

Riktlinjer för patientsäkerhet 2020

Patientsäkerhetsplan 2021

Riktlinjer för patientsäkerhet 2021

Senast uppdaterad: 2016-07-13 11:03