Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

274 uthämtade antibiotikarecept 

per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med december 2019. 

Nyheter Strama

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 5 % jämfört med samma period föregående år och uppgår nu till 275 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Det är bara sex regioner, främst i Norrland, som skriver färre recept till sina invånare.

Antibiotikatrycket är fortsatt högt inom slutenvården men antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland fortsätter att minska, den senaste 12-månadersperioden med 6%.

Nu övergår vi till att enbart använda nationella Stramas app med kopplad webbversion för aktuella behandlingsriktlinjer mot infektioner. Appen Strama VGR släcks ner.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och Riktlinjer för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsplan 2020

Riktlinjer för patientsäkerhet 2020

Patientsäkerhetsplan 2019  

Riktlinjer för patientsäkerhet 2019

Senast uppdaterad: 2019-07-08 07:49