Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag och kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

258 uthämtade antibiotikarecept 

per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med maj 2024.

Strama-app

I Strama-appen finns behandlingsrekommendationer för antibiotika. Appen finns att ladda ner i mobilen och som webbsida. Läs mer här.

Självdeklaration 2024

Här hittar du all information om Stramas självdeklaration för 2024. Du kan även läsa rapporter från tidigare självdeklarationer.

Regnbågshäftet

Ladda ner informationshäftet om behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården. Den digitala versionen uppdaterades senast 2023-10-24.

Statistik

Här hittar du statistik om antibiotikaförskrivning och antibiotikabehandling för Västra Götaland och nationellt.

Utbildning

Utbildning

Läs mer om kommande utbildningar, se tidigare presentationer, gör Strama quiz och delta i webbutbildningar om antibiotika.

Människor

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om antibiotikaanvändning som kan användas av dig som vårdgivare i ditt arbete eller som du kan ge till patienten och närstående. Du hittar bland annat affischer, broschyrer och filmer.

Ring

Patientsäkerhetsplan

Här finns mer information om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan och riktlinjer för patientsäkerhet.

Mobil

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.