Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

289
uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med november 2018.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Andelen patienter som inkommer med lunginflammation och som initialt behandlas med penicillin har ökat det senaste året. Målet om minst 55% penicillinbehandling nås av sjukhusen i Södra Älvsborg, vilket är en positiv utveckling.

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % den senaste tolvmånadersperioden fram till och med september 2018 jämfört med samma period föregående år.

Det nationella Strama-nätverket har tagit fram ett rondkort i fickformat för att underlätta dialogen mellan sjuksköterskor och läkare i handläggningen av patienter som behandlas med antibiotika inom slutenvården. Kortet lanseras nu i hela landet.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsplan 2017 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2018-10-31 15:27