Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

293

uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med juli 2018.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Läkemedelsverkets rekommendationer om behandling av urinvägsinfektioner i öppenvård sammanfattas i en artikel i Substans nummer 3 tillsammans med regionala data.

Nu kan ni ta del av filmade inspelningar av alla föredrag vid vår Stramadag för primärvård den 3 maj i Göteborg.

Antibiotikatrycket är högt på våra sjukhus. Användning till inneliggande patienter på sjukhus i VGR ökar.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsplan 2017 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017