Sök upp till 110 000 kronor i projektanslag för FoU

Den 1–31 mars 2024 är det dags att söka anslag för forskning. Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om ekonomiskt bidrag för forskning.

Den 1 mars öppnar återigen Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om anslag.

De fyra lokala FoU-råden är samlokaliserade med FoU primär och nära vård på Regionområde FoUUI primär och nära vårds fyra FoUUI-centrum i Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän, Skaraborg och Södra Älvsborg.

FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Du är i de flesta fall behörig att söka anslag om du hör till det geografiska området för respektive FoU-råd, samt har din anställning inom öppen- eller slutenvård i offentlig eller privat regi (med avtal i VGR) eller inom Folktandvård.

Vårens ansökningsperiod för projektmedel börjar 2024-03-01 och pågår till 2024-03-31.