Forskning på gång i primär och nära vård

Publicerad:

Det finns ett stort antal medarbetare i primär och nära vård i Västra Götalandsregionen som utöver sin kliniska verksamhet även lägger tid och kraft på att i rollen som doktorand ta fram ny kunskap. Två av dessa doktorander har under första delen av året hållit halvtidsseminarier.

Johan Högberg, fysioterapeut på Sportrehab

Johan genomförde sitt halvtidsseminarium 2024-02-08 vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet.

Handledare: Eric Hamrin Senorski

Avhandlingens titel: Consequences of using hamstring tendon autograft after anterior cruciate ligament reconstruction


Ramarbete: Konsekvenser av att använda hamstringsgraft till främre korsbandsrekonstruktion (researchweb.org)

Planerad disputation:  2025-2026


Amar Osmancevic, ST-läkare på Närhälsan Angered vårdcentral

Amar genomförde sitt halvtidsseminarium 2024-03-14 vid Institutionen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Handledare: Bledar Daka


Avhandlingens titel: Inflammation, Sex Hormones and Body Composition


Ramarbete: Sambandet mellan Könshormoner, Inflammation och Kroppssammansättning (researchweb.org).

Planerad disputation:  2026-03-01