Det lönar sig att hålla utkik efter och ansöka om större anslag

Publicerad:

Läs om två exempel på projekt som beviljats flera miljoner kronor och om hur regionområde FoUUI primär och nära vård kan hjälpa dig i din ansökningsprocess.

3 miljoner kronor i projektbidrag delas ut till en av våra forskningsgrupper för projektet Den nya internetgenerationen: iKBT för äldre med mild till måttlig depression - en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie i primärvården.

Bidraget beviljades av Vetenskapsrådet i höstens utlysning ”Forskningskompetens inom primärvården, 2023”. Docent Dominique Hange, specialistläkare i allmänmedicin, Allmänmedicinskt centrum, FoUUI primär och nära vård, är projektledare och ansvarig forskare i projektet.

”Dessa medel är inte bara en framgång för oss utan också ett tillfälle att betona vikten av att söka och driva fram större medel för forskning som kan påverka samhället positivt.” säger docent Sandra Weineland, leg. psykolog och FoU-ledare, FoU primär och nära vård Södra Älvsborg, som också är medarbetare i projektet.

Sandra fortsätter ”Detta är en verklig ära och ett erkännande av det hårda arbete som hela teamet lagt ned. I detta projekt samarbetar vi över flera professioner, inklusive läkare, psykologer och sjuksköterskor, för att utforska potentialen i IKBT för äldre och dess effektivitet när det gäller att förbättra välbefinnandet och hanteringen av olika hälsoutmaningar. Genom att samla flera institutioner och en etablerad forskargrupp, strävar vi efter att skapa verklig förändring och göra skillnad i livet för våra äldre medborgare. Tack till alla som har varit involverade i denna resa för ert ovärderliga bidrag! Det är genom samarbete och engagemang som vi kan göra verklig skillnad.”

Nära nog 15 miljoner kronor delas ut av Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen till projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor.

Ett av sex beviljade projekt handlar om utbildning inom innovation och AI för stärkt kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen och drivs av medarbetare inom FoUUI primär och nära vård.

 ”I det här samverkansprojektet vill vi tillsammans med AI Sweden erbjuda utbildning inom AI som ger chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården en grundläggande förståelse för AI:s potential och fördelar. Att stödja chefer och medarbetare att känna sig trygga med att identifiera när och hur AI bör användas är en nyckelkomponent för en säker, effektiv och etisk implementering av AI inom hälso- och sjukvården” säger Marcus Praetorius Björk, forsknings- och innovationsledare vid FoUUI primär och nära vård.


Stöd i ansökningsprocessen

För stöd, tips och handledning i ansökningsprocessen kan du vända dig till oss inom FoU primär och nära vård. Nedan länk tar dig till vår hemsida om anslag och medel.

Anslag och medel (vgregion.se)