Aktuella utlysningar i urval

Publicerad:

Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Solstickan och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

Dags att söka medel från Innovationsfonden

Den 22 november öppnar Innovationsfondens andra utlysning inför 2024. Du som jobbar med regionfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel från Innovationsfonden för att exempelvis undersöka behov, testa, utveckla eller utvärdera en ny lösning.

För mer information och ansökan: Innovationsfonden VGR (vgregion.se)

Swelife - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023

Swelifes utlysning för innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Öppen för aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Deadline 20 november

För mer information och ansökan: Swelife (swelife.se) eller Vinnova (vinnova.se)

Svenska Läkaresällskapet – kommande utlysningar

Svenska Läkaresällskapet delar varje år omkring 30 miljoner kronor till forskning. Den 1 december öppnar ansökningsperioden för bland annat projektanslag, stipendier och forskarmånader. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Deadline 1 februari 2024.

För mer information och ansökan: Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Hjärt-Lungfonden – Preventionsforskning

Hjärt-Lungfonden med stöd från Norheds stiftelse har en satsning på livsstilsrelaterade interventioner som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-kärlområdet. Anslaget är inriktat på kost och fysisk aktivitet, gäller både primär och sekundär prevention men också fokus på livsstilsinriktade åtgärder som del i behandling av kardiovaskulär sjukdom. Deadline 20 november.

För mer information och ansökan: Hjärt-Lungfonden (hjart-lungfonden.se)

IBSA Foundation – Fellowships

Varje år delar IBSA Foundation ut stipendier till unga forskare under 40 år som har utmärkt sig och är engagerade i projekt inom områdena dermatologi, endokrinologi, fertilitet och urologi, ortopedi och reumatologi eller smärtmedicin. För årets utlysning ingår även området ”Healthy Aging/Regenerative medicine”. Deadline 31 december.

För mer information och ansökan: IBSA Foundation (ibsafoundation.org)

Stiftelsen Solstickan - Forskningsstipendier

Stipendierna är avsedda för forskarstuderande inom områdena barn eller äldre. Forskningen ska öka kunskaperna om fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning. För äldre ska olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar belysas. Deadline 31 december.

För mer information och ansökan: Stiftelsen Solstickan (solstickan.se)

Fonden för Psykisk Hälsa - Forskningsmedel

Fonden stödjer doktorander inom psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning. Särskilda medel ges till suicidforskning och barn och ungdomars psykiska hälsa. Deadline 10 december.

För mer information och ansökan: Fonden för Psykisk Hälsa (fondenpsykiskhalsa.se)

Afa Försäkring - FoU-program om friskfaktorer

FoU-programmet ska bidra till långsiktigt friska och hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn samt kommunala bolag. Deadline 2 februari.

För mer information och ansökan: Afa Försäkring (afaforsakring.se)g

Vill du veta mer om möjligheterna till extern finansiering för forskning och innovation?

Välkommen att kontakta

Som medarbetare i VGR kan du också via Viva Engage få uppdateringar om aktuella utlysningar - Viva Engage (microsoft.com)