Forskare inom plattformen MIDAR

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotika resistens.

Pär-Daniel Sundvall

Docent, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Allmänmedicinskt centrum

Telefonnummer

Mer om Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall är docent och specialist i allmänmedicin. Han är universitetslektor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet förenat med klinisk tjänstgöring vid Närhälsan Sandared vårdcentral. Han är huvudhandledare för sex doktorander och ledamot i ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Inom FoUUI primär och nära vård leder Pär-Daniel forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Plattformen har ett brett internationellt samarbete och bedriver ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård, antibiotikaresistens och covid-19.

I nationellt och internationellt samarbete har Pär-Daniel deltagit i forskarinitierade kliniska läkemedelsprövningar där resultaten publicerats i tidskrifter med hög impaktfaktor som The Lancet och British Medical Journal.


Ronny Gunnarsson

Professor, specialist i allmänmedicin

Mer om Ronny Gunnarsson

Ronny Gunnarsson har vikarierat som distriktsläkare redan 1980 och efter AT och ST-utbildning varit specialist i allmänmedicin sedan 1991.


Det första intresseområdet var övre luftvägsinfektioner och med ett visst fokus på tonsillit (halsfluss). En konsekvens av detta blev forskning kring diagnostiska tester / screening tester. Exempel på andra forskningsområden har varit whiplash, läkares beteende och handläggande av patienter, ländryggsbesvär, kvinnors hälsa, övergången från barndom till att bli vuxen samt forskningshandledning av läkarstudenter och doktorander.


Ronny Gunnarsson tog läkarexamen 1980 och blev distriktsläkare 1991. Ronny arbetar nu som professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet.


Ingmarie Skoglund

FoU-handledare, docent, specialist i allmänmedicin

Mer om Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund är medicine doktor, adjungerad lektor i allmänmedicin och programansvarig vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet. Hon är även verksam vid FoUUI-centrum Södra Älvsborg där hon föreläser och handleder på kursen MFM330.

Ingmarie deltar i flera av de forskningsprojekt som bedrivs inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Utöver detta har Ingmarie följande forsknings- och intresseområden: psykisk hälsa/ohälsa, migrationsmedicin, evidensbaserad medicin, folkhälsa, medicinsk antropologi och läkemedel. Hon har besökt professor Gordon Guyatt, Mc Master-universitetet, Kanada, professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England och professor Susanne Reventlow, Köpenhamns Universitet, Danmark. 

Ingmarie arbetar även som specialist i allmänmedicin vid Närhälsan Sandared vårdcentral.


Carl Wikberg

med.dr, distriktssköterska

Mer om Carl Wikberg

Carl Wikberg disputerade 2017 och är biträdande handledare för två av doktoranderna inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Han är distriktssköterska i botten och arbetar med forskning inom FoUUI primär och nära vård Västra Götalandsregionen samt vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet.

Carl är involverad i flera forskningsprojekt kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård och tillhör bland annat professor Ronny Gunnarssons forskargrupp kring infektioner i primärvård vid Göteborgs universitet.

 


Karin Rystedt

med.dr, ST-läkare i allmänmedicin

Mer om Karin Rystedt

Karin Rystedt är doktorand i allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hennes doktorandarbete handlar om diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvård och möjligheter att minska antibiotikaförskrivningen på ett patientsäkert sätt. Karin gick Nationella forskarskolan i allmänmedicin 2016-2018 och genomförde godkänt halvtidsseminarium våren 2021.

Huvudhandledare: Pär-Daniel Sundvall.
Biträdande handledare: Ronny Gunnarsson och Katarina Hedin.

Karin arbetar även som specialist i allmänmedicin vid Närhälsan Stenstorp  vårdcentral utanför Skövde.


Rebeka Arnljots

Doktorand, specialist i allmänmedicin

Mer om Rebeka Arnljots

Rebeka är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hennes doktorandarbete omfattar D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Sedan hösten 2017 går hon Nationella forskarskolan i allmänmedicin.  Rebekas huvudhandledare i doktorandarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Jörgen Thorn.

Rebeka arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Heimdal vårdcentral.


Egill Snaebjörnsson Arnljots

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Mer om Egill Snaebjörnsson Arnljots

Egill Snaebjörnsson Arnljots är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Det planerade avhandlingsarbetet består av det internationella samarbetsprojektet Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU), samt en studie av komplikationer efter behandling av akut cystit hos män. Egills huvudhandledare i forskningsarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Ronny Gunnarsson.

Egill arbetar också som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Fristad vårdcentral.


Stefan Malmberg

Doktorand, specialist i allmänmedicin

Mer om Stefan Malmberg

Stefan är doktorand i allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hans doktorandarbete handlar om luftvägsinfektioner - diagnostik, behandling och komplikationer. Stefan går nationella forskarskolan i allmänmedicin och genomförde godkänt halvtidsseminarium våren 2020. Disputation planeras till hösten 2022.

Huvudhandledare: Pär-Daniel Sundvall

Biträdande handledare: Ronny Gunnarsson och Gunnar Jacobsson.

Stefan arbetar även som specialist i allmänmedicin på HälsoBrunnen Vårdcentral i Ulricehamn.


Erik Wiezell

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Mer om Erik Wiezell

Erik Wiezell är doktorand i allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Hans doktorandarbete handlar om användning av vitalparametrar i primärvården vid misstänkt infektion. 

Huvudhandledare: Pär-Daniel Sundvall. Biträdande handledare: Ronny Gunnarson och Carl Wikberg.

Erik arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Hälsobrunnens Vårdcentral i Ulricehamn. Han är sedan tidigare specialist inom barn- och ungdomsmedicin och arbetar även med detta några enstaka veckor per år.


Patrycja Woldan-Gradalska

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Mer om Patrycja Woldan-Gradalska

Patrycja Woldan-Gradalska är doktorand i allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Hennes doktorandarbete omfattar handläggning av faryngotonsillit orsakad av grupp A-streptokocker för att säkerställa optimal antibiotikaförskrivning.

Huvudhandledare: Pär-Daniel Sundvall. Biträdande handledare: Ronny Gunnarsson och Carl Wikberg.

Patrycja arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Sätila vårdcentral och har sedan tidigare även erfarenhet av att koordinera ett stort antal kliniska prövningar i internationell miljö.


Sofia Sundvall

Forskningssjuksköterska

Mer om Sofia Sundvall

Sofia Sundvall är legitimerad sjuksköterska sedan 1997 och har arbetat som forskningssjuksköterska i ett flertal studier som bedrivits inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Hon har arbetat med såväl kvantitativa som kvalitativa studier kring urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner (influensa, covid-19 och faryngotonsillit) samt fästingburna infektioner. Tidigare har hon även varit forskningssjuksköterska i studier kring psykisk ohälsa via Göteborgs universitet och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Utöver arbetet som forskningssjuksköterska arbetar Sofia kliniskt som sjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus interna bemanningsenhet på kirurgkliniken.


Wojciech Gradalski

Specialist i allmänmedicin

Mer om Wojciech Grądalski

Wojciech Grądalski arbetar som distriktsläkare på Sätila vårdcentral och är medarbetare i ett par studier som bedrivits inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistensengagerad.

Wojciechs stora intresse är handläggning av infektioner i primärvård med tanke på antibiotikaresistens och patientsäkerhet. Wojciech har även erfarenhet av att genomföra kliniska prövningar i primärvård.