Forskare och medarbetare inom plattformen

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om medarbetare och forskare som är involverade i forskningsplattformen.

Dominique Hange

Specialist i allmänmedicin. Docent. Universitetslektor

Mer om Dominique Hange

Akademisk titel: Docent, universitetslektor

Akademisk tillhörighet: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Arbetsplatser: Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Svenljunga vårdcentral.  

E-postadress: dominique.hange@vgregion.se

Dominique Hange bedriver forskning inom allmänmedicin, psykosomatik och stress i populationsundersökningen av kvinnor och psykisk ohälsa i primärvården.

Dominique disputerade år 2009 med avhandlingen Psychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg (i GUPEA). 

Hange är docent och universitetslektor i allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen. Hon är kliniskt verksam vid Svenljunga vårdcentral.  


Eva Larsson

FoU-koordinator, FoU-rådssekreterare, fil.mag.

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 62 90

Mer om Eva Larsson

Eva Larsson har en filosofie magisterexamen inom vård- och omsorgsadministration vid Högskolan i Borås. Inom magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, utförde hon under våren 2020 examensarbetet ”Innovationsvårdcentralens tillkomst. Medarbetares erfarenheter från ett förändringsarbete inom primärvård”.

Inom EU-projektet VITAL – för den goda hälsan, Högskolan Väst, bedriver Eva projektet Omställning ”Nära vård” – vad innebär detta? Hon arbetar även med projektet Förutsättningar för innovationsarbete på vårdcentral, där förutsättningarna för innovationsarbete med utgångspunkt i arbetsgruppens interaktionsmönster och handlingsrutiner undersöks.

Eva Larssons profil på projektdatabasen FoU i VGR


Lena Rindner

Med.dok i allmänmedicin, distriktssköterska

Telefonnummer

Mer om Lena Rindner

Akademisk titel: Medicine doktor i allmänmedicin

Akademisk tillhörighet: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Yrkestitel: Distriktssköterska

Arbetsplatser: Närhälsan, Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

E-postadress: lena.rindner@vgregion.se

 

Lena Rindner är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och medicine doktor i allmänmedicin. Lena är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Södra Torgets vårdcentral i Borås och knuten som handledare på primärvårdens FoUUI-centrum Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen. Hon bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom behandling och prevention av kvinnors psykiska, fysiska och urogenitala hälsa i klimakteriet/mitt-i-livet.

Arbetsplats: Närhälsan Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

Lena disputerade i maj 2021 med avhandlingen ”Women’s health in midlife - a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life” 

Lena, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom kvinnors hälsa, klimakteriet, psykisk hälsa samt implementeringsprojekt på FoUUI-centrum.

Personkort för Lena Rindner i projektdatabasen FoU i VGR


Malin Östman

FoU-strateg, fil.dr, distriktssköterska

Telefonnummer

Mer om Malin Östman

Arbetsplatser

Närhälsan Källstorp vårdcentral, Trollhättan och FoU primärvård Fyrbodal.

Malin Östman är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Malin är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Källstorp vårdcentral i Trollhättan och som FoU-strateg på primärvårdens FoUUI-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen.

Malin medverkar i utbildningssammanhang på FoU, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom hypertoni samt sjuksköterskors kommunikation i primärvårdskonsultationer.

Avhandling

Malin disputerade i oktober 2020 med avhandlingen ”Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt – patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv”.

Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv (2020) Högskolan i Borås 

Malin Östmans personkort på projektdatabasen FoU i VGR


Mats Andrén

Projektledare, fil. kand./bachelor of science, leg logoped

Mer om Mats Andrén

Akademisk titel: fil kand/bachelor of science

Akademisk tillhörighet: Logopedi

Yrkestitel: Leg logoped

Arbetsplatser:

E-postadress: mats.andren@vgregion.se

Bedriver ingen egen forskning.

Leder projektet: "Uppbyggnad av basstruktur för klinisk forskning och innovation inom primärvården."

 

 

 

 


Pia Augustsson

Doktorand

Mer om Pia Augustsson

Akademisk titel: Doktorand

Akademisk tillhörighet: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, avd. samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmän medicin

Yrkestitel: Leg. Hälso- och sjukvårdskurator

Arbetsplatser: Närhälsan Kungshamn vårdcentral och forskningsassistent i projekten Tanke & Hälsa som utbildningsadministratör för MED889 Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

E-postadress: pia.augustsson_olsson@vgregion.se alt. pia.augustsson@gu.se

Pia Augustsson är doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, avd. samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmän medicin. Arbetar för närvarande som forskningsassistent i projekteten Tanke och Hälsa, samt som utbildningsadministratör för MED889 Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Pia bedriver forskning på vårdsamordnare psykisk ohälsa ur ett implementerings- och arbetsmiljöperspektiv samt inom området psykisk ohälsa/hälsa hos barn och unga. Hennes doktorandarbete studerar implementeringen av vårdsamordnare psykisk ohälsa och funktionens påverkan på arbetsmiljön på vårdcentraler.


Sarah Samuelson

Doktorand

Mer om Sarah Samuelson

Akademisk titel: Doktorand

Akademisk tillhörighet: Högskolan Väst

Yrkestitel: Distriktssköterska, barnsjuksköterska

Arbetsplatser: Närhälsan, Färgelanda vårdcentral

E-postadress: sarah.samuelson@vgregion.se

Sarah Samuelson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Sarah är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Färgelanda vårdcentral. Sedan september 2019 är Sarah doktorand inom arbetsintegrerat lärande (AIL) på Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes licentiatprojekt handlar om innovation genom samverkan inom offentlig primärvård.

 

 


Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog

Telefonnummer

Mer om Sandra Weineland

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bl.a. utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.


Tina Arvidsdotter

Projektledare, fil.dr

Mer om Tina Arvidsdotter

Akademisk titel: Filosofie doktor

Akademisk tillhörighet:

Yrkestitel: Projektledare

Arbetsplatser: FoU primärvård Fyrbodal

E-postadress: tina.arvidsdotter@vgregion.se

Tina Arvidsdotter är filosofie doktor i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet och leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom grundläggande psykoterapi och integrativ vård.

Tina disputerade 2014 med avhandlingen ”Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård”. Avhandlingens resultat visade att integrativ vård kan vara en effektiv och tolerant behandlingsinsats.

Genom forskning & innovation har Tina utvecklat AntiStress appen, digital egenvård för att minska stress. Dessutom AntiStressProgrammet (ASP) en 10-veckors integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa som vidareutvecklas genom digitala och fysiska möten DigiFysASP, via 1177.