Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare projektrapporter från kursdeltagare i Skaraborg

Nedan listas samtliga titlar på projektrapporterna från kursen grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik.

Önskar du ta del av den fullständiga projektrapporten för en projekttitel listad nedan? Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen kan själv söka fram projektrapporterna via länken till Hitta i Arkivet. 

Har du inte möjligthet att själv söka eller inte hittar den rapport du letar efter, kontakta FoU-primär och nära vård Skaraborg, epost: fou.primar.nara.vard.skbg@vgregion.se 

 

 • Behandling och uppföljning av patienter med osteoporos En journalstudie vid Vårdcentralen Centrum, Skövde.
 • Jämförelse mellan blodtryck taget på vårdcentral och 24h-blodtrycksmätning i hemmet hos äldre med hypertoni.
 • Online besök - en lösning på det ökade trycket på vården?
 • HbA1c vid screening för typ 2 diabetes i riskpopulation –
  tillgång eller onödig kostnad?
 • Associationen mellan alkoholkonsumtion, insulinresistens och
  betacellsfunktion i en normoglykemisk svensk population.
 • Erfarenheter hos vårdpersonal på Närhälsan Billingen vårdcentral av sambandet mellan klimatförändringar och hälsa – en kvalitativ studie.
 • Behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt inom
  primärvården - en journalstudie vid Närhälsan Billingen vårdcentral.
 • Akut öroninflammation hos barn - en journalstudie av följsamhet till behandlingsrekommendationer i primärvård.
 • Hypertonibehandling hos patienter med normalvikt och övervikt/fetma på Närhälsan Hjo vårdcentral.

Hitta i Arkivet

Här kan du med anställning inom Västra Götalandsregionen söka fram projektrapporterna genom att söka på projekttiteln. Funktionen Hitta i Arkivet är specialiserad för dokument som är upprättade i SOFIA och sekretessbelagda dokument kommer inte kunna sökas ut.

 • Behandling av patienter med depression på Unicare vårdcentral Mariestad.
 • Finns en underdiagnostisering av hjärtsvikt hos patienter med KOL på Bräcke vårdcentral Vilan i Skara?
 • Kartläggning av postoperativa besvär efter operativ extraktion av tredje molaren i mandibeln.
 • Blod i urin med patienter som är 50 år och äldre på Närhälsan Guldvingen vårdcentral.
 • Blood pressure monitoring in patients with hypertension in
  primary health care in Sweden
 • Förekomst av svårläkta bensår och bakomliggande faktorer hos patienter på Närhälsan Töreboda vårdcentral
 • Erfarenheter av sjukskrivningsprocessen vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral - från ett läkarperspektiv
 • Kartläggning av förlust av tandimplantat
  - en litteraturstudie
 • Förskrivning av inhalationssteroider vid kronisk
  obstruktiv lungsjukdom En journalstudie vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral

 • Uppföljning av patienter med nyinsatt SSRI behandling vid Tidan vårdcentral – följer vi befintliga rekommendationer?
 • Uppföljning av patienter med giktbehandling vid Närhälsan
  Norrmalm vårdcentra

 • Adherence to guidelines of acute otitis media in children
  at Närhälsan Mariestad Health Centre

 • Förekomst av samtal om mat och matvanor med ungdomar och unga vuxna - en retrospektiv journalstudie vid ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen
 • Följsamhet till det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid akut lumbago vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
 • Hemblodtrycksmätning och dess korrelation till hjärtkärlsjukdom och död - en litteraturstudie
 • Handläggning av patienter med osteoporos på Närhälsan Hjo vårdcentral. En retrospektiv journalstudie
 • Kartläggning av mångbesökare på Vårdcentralen Vilan
 • Förekomst av depression på ett äldreboende och strategier för att motverka depression
 • Patienters förväntningar och önskemål i samband med ett årligt uppföljande läkarbesök vid kroniska sjukdomar. En enkätstudie vid Capio Vårdcentral Grästorp
 • Handläggning av förskolebarn med förstoppning på Närhälsan Guldvingen vårdcentral
 • Vaccination mot rotavirusinfektion.
  Enkät till föräldrar på BVC i Lidköping 2018-2019.
 • Handläggning av patienter med knäledsartros på Närhälsan Norrmalm vårdcentral
 • Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär, en journalstudie
 • Viktutveckling hos män och kvinnor under 10 års tid sam faktorer predisponerade för viktuppgång
 • Typ 2-diabetes vid vårdcentralen Centrum - metforminbehandling i förhållande till njurfunktion
 • Läkarstudenters attityder till allmänmedicin - en enkätstudie
 • Antikoagulantiabehandling hos patienter med förmaksflimmer - en journalstudie vid Närhälsan Billingen vårdcentral
 • Patienter med hypotyreos vid Närhälsan Guldvingens vårdcentral
 • Osteoporos hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - En studie vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral
 • Urininkontinens och östrogenbrist hos kvinnor över 60 år i primärvården - Enkätstudie 2019-2020
 • Förekomst och handläggning av patienter med depression, ångest och utmattnings-syndrom på Allemanshälsan vårdcentral i Skövde
 • Följsamhet till rekommendationer vid tonsillitbehandling En journalstudie vid Närhälsan Mösseberg vårdcentral 
 • Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes - en enkätstudie på Närhälsan Hjo vårdcentral
 • Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping
 • Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg
 • Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
 • Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll
 • Diabetesscreening i en hypertonipopulation
 • Erektil dysfunktion
 • Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk. 
 • Handläggning av polymyalgia rheumatica på Närhälsan Norrmalm vårdcentral och Tidaholm vårdcentral 2005-2011
 • Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences

2015

 • Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid Närhälsan Karlsborg vårdcentral.
 • Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? En journalstudie vid Närhälsan Tidaholm vårdcentral.
 • Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning.
 • Kariessanering av förskolebarn under narkos - hur kunde det gå så långt?
 • Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral.
 • Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut? En studie av läkarjournaler.
 • Uppfylls målen för hypertonibehandling? En retrospektiv journalstudie på Vårdcentralen Centrum i Skövde.
 • Aj! Mitt finger har fastnat - En litteraturstudie av arbetsterapeutisk behandling av trigger finger.
 • Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie.
 • Arbetsterapeuters användning av metoden motiverande samtal - en enkätstudie.
 • Operation - men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk instats efter kirugisk behandling av karpaltunnelsyndrom.
 • Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning.
 • Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral En kartläggning md avseende på förkomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner.
 • Akut inflammmerad gallblåsa Jämförelse mellan ultraljudsfynd och värdering vid kirurgiskt ingrepp.
 • Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm vårdcentral. En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer.

2014

 • Tobaksbruk bland ungdomar i Lidköpings kommun.
 • Jämförande studie avseende riskfaktorer för störningar i glukosmetabolismen hos en befolkning från Skandinavien respektive Mellanöstern.
 • Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentral.
 • Nageltrångskirurgi, med eller utan fenol - vad är bäst? En litteraturgranskning och kartläggning av kirurgiska metoder som används i primärvården Skaraborg.
 • Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården - En kartläggning på Närhälsan Norrmalm vårdentral Skövde.
 • Skelettomsättning kring asymptomatiska knäproteser över tid - Mätning med skelettscintigrafi.

2013

 • Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara.
 • Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter.
 • 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter.

2012

 • Postoperativa sårinfektioner efter hudkirurgi på hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Troponin i tid och otid. Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro.
 • Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
 • Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009. En retrospektiv journalstuide avseende förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsrekommendationer.
 • Mikroalbuminuri, den osynliga faran. Kartläggning av mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2 i primärvården.

2011

 • Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet.
 • Långvarigt sjukskrivna patienter - En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde.
 • Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer.
 • Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner.
 • Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling.
 • Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning.
 • Bättre vård i hemmet.
 • Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.
 • Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma 2006-2009 på vårdcentralen Oden i Falköping.
 • Uretärskador inom gynekologisk kirurgi. KSS 2004-2008.
 • Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagandet av kvinnor med risk för osteoporos.

2010

 • Återkoppling till Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg från Akutmottagningen KSS på hänvisningar. Etablering av ett nytt system.
 • Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?
 • Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på KSS?
 • Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - Finns det pengar att spara?
 • Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.

2009

 • Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård.
 • Viktreducering med lågkalorikost i grupp.
 • Prognos efter hjärtoperation - vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling.
 • Att återskapa ett öga.
 • Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa
 • Öppen mottagning - god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?
 • Laboratorieanalyser på diabetespatienter i primärvården.
 • Förekomst och behandling av rygg och bäckensmärta hos gravida i Primärvården Skaraborg.

2008

 • Barns motivation för fysisk aktivitet - vilken roll spelar föräldrarna?
 • Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
 • Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplanering.
 • Unga kvinnors hälsa.
 • Motiv för klamydiatest.

2007

 • Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke - finns det noterat i journalen?
 • Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen.
 • Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll.

2006

 • Vad är det du inte ser? - En beskrivning av den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskas telefonrådgivning på vårdcentral.
 • Hjälp hur gör vi med vikten? - En litteraturstudie över olika överviktsbehandlingar inom primärvården.
 • Telefontillgänglighet - En jämförande studie mellan två vårdcentraler.
 • Aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i Vara.
 • Förekomst av övervikt och fetma hos gravida i Lidköpings kommun.

2005

 • Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?
 • Munhälsa hos nittonåringar vid folktandvården Carlsbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning - en pilotstudie.
 • HÄLSOSAMTALET - en metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg.
 • Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? - En pilotstudie med 9 patienter 2005.
 • Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i primärvård.
 • Är det farligt att delta i lagidrott? - Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.
 • Distriktssköterskans upplevelse av preventionsarbetet i primärvården - En kvalitativ studie i Skövdes primärvårdsområde.
 • Tid för team - Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten.
 • Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor - En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet.
 • Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare.
 • Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta - En litteraturstudie och två fallbeskrivningar av gravida.
 • Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationerna.
 • Vårdkedjan i livets slutskede.

2004

 • Promenad och studiegrupp. Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården.
 • Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg.
 • Vetenskapligt utvärderande funktionsundersökningar och kliniska tester vid axelledssmärta.
 • Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003.
 • Strukturerat omhändertagande av patient med långvarig smärta.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården S:t Olof.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Stenstorp.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Floby.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Mösseberg.

2003

 • Luftvägsinfektioner på vårdcentralen Norrmalm.
 • Qigong som behandlingsmetod vid kroniskt smärtsyndrom. En litteraturstudie 2002.
 • Intervju- och observationsstudie på typ 2-diabetiker med assyrisk bakgrund.
 • Används förskrivna kompressionsstrumpor? En enkätstudie vid Bensårsmottagningen vårdcentralen Vara 2002.
 • Subjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial.
 • Fotbollsklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare.
 • Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod,
 • Bond failure of a no-mix adhesive during orthodontic treatment.
 • Nackgrupp, ett samarbetsprojekt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvård. En litteraturstudie för att finna utvärderingsinstrument lämpade för patientundervisning i grupp.
 • Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?
 • Effekten av akupunktur som smärtbehandling vid neuropatismärta hos diabetiker.
 • Handläggning av patienter med höga kalciumvärden i primärvården.
 • Den tillräckligt duktige allmänläkaren.
Senast uppdaterad: 2023-09-25 08:44