Kvinnors hälsa - mitt i livet

Kvinnors hälsa - mitt i livet

Delta i utbildningsprogram och studie (esmaker)

 

Projektledare:
Lena Rindner, leg. distriktssköterska, doktorand
FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Forskningssjuksköterska:
Catrin Jekler, leg. distriktssköterska, fil. mag.
E-post: narhalsan.fou.kvinnorshalsa@vgregion.se
Telefon: 0706-10 21 6

I grupputbildning eller individuella samtal berörs:

  • Stressrelaterad ohälsa
  • Klimakteriet
  • Blödningsrubbningar
  • Lokala östrogenbristbesvär
  • Kvinnors hjärthälsa
  • Psykisk hälsa
  • Livspussel
  • Sociala relationer
  • Sexualitet och lust

Ett forskningsprojekt med syfte att minska besvär hos kvinnor ”mitt i livet” kopplade till fysisk, psykisk och urogenital hälsa.