Chefoskopet

Verktyget har arbetats fram av Suntarbetsliv i nära samarbete med forskare, bland annat Linda Corin och Lisa Björk från Institutet för stressmedicin och forskningsprojektet Chefios. Nu är hela verktyget klart och fulladdat av kunskaper, metoder och goda exempel.

Det här är Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Det vänder sig till organisationer som är angelägna om friska arbetsplatser och att vara attraktiva arbetsgivare. Här får ni stöd i att utveckla chefernas organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Verktyget består av delarna Kunskaper och Metoder och är utvecklat i nära samarbete med forskare.

Gå direkt till verktyget Chefoskopet (suntarbetsliv)

Chefoskopet på trettio minuter

Nu har Suntarbetsliv tagit fram ett körschema för Chefoskopet för att ge ledningsgrupper en snabb inblick i verktyget.

Ladda ner körchemat här

Forskningsprojektet CHEFiOS är grunden

ISM har sedan länge samarbetat i forskningsprojekt om chefer och deras förutsättningar att utöva ledarskap inom offentlig sektor. CHEFiOS-projektet, som pågick 2008-2014, är ett exempel på detta. Två av ISMs forskare, Lisa Björk och Linda Corin,  har disputerat inom CHEFiOS projektet. 

Publikationer och aktuella länkar om CHEFiOS

Övriga länkar

Lomma kommun tar hjälp av Chefoskopet