Förändringsarbete

Vad krävs för att lyckas med ett förändringsarbete mot en mer hälsofrämjande arbetsplats? Det finns en hel del forskning om detta att utgå från, men hur det skall göras beror på  förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Vad krävs för att lyckas med ett förändringsarbete?

För att ett utvecklingsarbete skall få önskad effekt så säger forskningen att det bl.a. krävs:

  • Ett starkt ”stöd” uppifrån – ledare, ägare, politiker
  • En hög grad av delaktighet av berörda i hela genomförandeprocessen
  • En tydlig koppling mellan driftsfrågor och utvecklingsfrågor
  • Att nödvändiga resurser avsätts för utvecklingsarbetet
  • En kompetent projektledning/strategisk grupp/arbetsgrupp som driver arbetet

Vi skulle här vilja lägga till att det också krävs:

  • En tydlig idé som omvandlas till mål, strategier och genomförande där process och resultat följs upp och utvärderas.
  • En samsyn hos berörda kring mål och förväntade resultat.
  • Ett gemensamt språk vilket här innebär att det krävs en viss kompetens kring exempelvis hälsofrämjande.

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen