Arbetsmiljön för de som arbetar med gravida, födande samt nyfödda barn (COPE Staff)

I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under och efter pandemin.

Syftet är att:

  1. Kartlägga den psykosociala arbetsmiljön hos vårdpersonalen samt undersöka hur den förändras över tid
  2. Skapa kunskap som kan användas i kommande pandemier och/eller andra tillfällen då vården är under stor press genom att ta tillvara på de lärdomar och erfarenheter som uppkommit under COVID-19 pandemin.

COPE Staff-projektet utgår från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet (Projektledare Karolina Lindén), mer information och kontaktpersoner finns på projektets sida: COPE Staff

Deltagare från ISM

Magnus Åkerström (Forskare)

Emina Hadžibajramović (Forskare)