Kursinnehåll

Lärandemoduler under fortbildningsprogrammet Allmänpediatrik på mottagningen

Introduktion
Informationssökning
Kardiologi
Ungdomsmedicin
Hematologi
Nefrologi
Astma, allergi och lungsjukdomar
A-HLR till barn

Immundefekter och periodisk feber
Reumatologi
Gastroenterologi
Pedagogisk fortbildning
Endokrinologi
Metabola sjukdomar
Neurologi
Kraniofaciala missbildningar

Barn som far illa
Specialist - BVC
Neuropsykiatri
Sällsynta diagnoser och syndrom
Genetik
Obesitas
Infektioner
Hälsoundersökningar

Gruppbaserad hemtentamen

Pedagogisk uppgift

”Blandad mottagning”