Rörelse på recept ger många hälsofördelar

Person i röda skor går uppför en blå trappa
Att ta trappan istället för hissen och att hoppa av en hållplats tidigare med bussen och promenera sista biten är några knep för att öka vardagsmotionen.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är något all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan skriva ut för att förebygga och behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet har en rad olika positiva hälsoeffekter – allt från att lindra ledsmärta vid artros till att förebygga stress och minska risken för depression.

Fysisk aktivitet på recept är, som det låter, en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som är individuellt anpassad till patienten.

– Att använda FaR som behandlingsmetod ger så mycket mer än att endast skriva ut läkemedel. Fysisk aktivitet har, utöver effekt på den diagnosen som man skriver ut receptet för, även många ytterligare hälsoeffekter och minskar risken för att utveckla andra sjukdomar.

Det säger Elin Laurila, fysioterapeut och utbildare på Centrum för fysisk aktivitet Göteborg.

Förutom att motverka ohälsa får patienten mer energi, sover bättre och kan få bättre minne och koncentrationsförmåga – man upplever en bättre livskvalitet.

Större chans bli av

Forskning visar att det är större chans att den fysiska aktiviteten faktiskt blir av om patienten får ett recept på fysisk aktivitet, än om hälso- och sjukvårdspersonalen bara pratar om det i mötet med patienten.

Att få ett recept på fysisk aktivitet ger en tydlighet för patienten om vad man har pratat och kommit överens om med sin vårdgivare. I FaR som behandlingsmetod ingår även uppföljning, vilket man har sett förstärker följsamheten till receptet, säger Elin Laurila.

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva hälsoeffekter på en rad sjukdomstillstånd, till exempel vid hjärt/kärlsjukdom, diabetes typ 2, högt blodtryck, vissa cancersjukdomar eller depression.

Vid diabetes typ 2 kan man till exempel sänka blodsockernivåer, vid depression kan man minska depressiva symtom och vid högt blodtryck kan blodtrycket sänkas med hjälp av fysisk aktivitet.

Hjälp av FaR-mottagning

Den som känner att det är svårt att komma igång, även om man fått recept på fysisk aktivitet, kan få hjälp på någon av de nio FaR-mottagningar som Centrum för fysisk aktivitet Göteborg driver. Mottagningarna erbjuder individuellt stöd av fysioterapeut i sex månader för att hitta en varaktig, hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå.

När du fått ett recept kan du boka tid på en FaR-mottagning, antingen på telefon eller via hemsidan.

På första besöket på FaR-mottagningen får du samtala med fysioterapeuten om varför du fått FaR och vilket stöd du behöver. Tillsammans gör vi en plan för hur du ska komma igång med din fysiska aktivitet.  Sedan har vi regelbundna uppföljningar via telefon eller besök under tre till sex månader.

FaR-fysioterapeuterna kan till exempel hjälpa till med en träningsinstruktion på gym, i bassäng, ett hemträningsprogram eller tips på hur man kan bli mer aktiv i vardagen.

Vardagsmotion bra start

Elin Laurilas bästa tips för att komma igång med den fysiska aktiviteten är att inte gå ut för hårt.

Många tror att man måste börja träna flera gånger i veckan på gym för att få effekt, men det viktigaste är att det blir hållbart över tid. Att till exempel öka sin vardagsmotion kan vara ett bra sätt att starta.

Att ta trappan istället för hissen och att hoppa av en hållplats tidigare med bussen och promenera sista biten är några knep för att öka vardagsmotionen. Att minska sitt stillasittande genom att ta regelbundna bensträckare är också bra för hälsan.

Att göra avbrott från stillasittandet var 20-30:e minut har effekt på hälsan.

Du kan läsa mer om FaR på 1177 Vårdguiden.