Kliniker och organisation

På Kungälvs sjukhus finns sju kliniker: geriatrik- och rehabiliteringskliniken, medicinkliniken, kirurg-/ortopedkliniken, anestesi-/intensivvårdskliniken, psykiatriska kliniken, akutkliniken samt Diagnostik och Service. Sjukhuset ansvarar också för ambulanshelikoptern, vilken är en regiongemensam resurs.

Sjukhuset har en administration som består av fyra avdelningar: ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, informationssystems-/utvecklingsavdelningen samt kansliavdelningen.