Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöarbete

Kungälvs sjukhus har en miljöpolicy som slår fast att sjukhuset

  • i alla verksamheter ska medverka till en långsiktig hållbar utveckling inom regionen genom att främja god hälsa och sund livsmiljö,
  • ska arbeta aktivt och förebyggande med ständiga förbättringar för att minska sjukhusets miljöpåverkan,
  • ska följa miljölagstiftningen och andra förekommande krav, samt 
  • ska integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten i enlighet med miljöledningssystemet.

Miljöpolicyn innebär att hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in vid planering och i alla beslut. Helhetssyn ska tillämpas i miljöarbetet med beaktande av såväl arbetsmiljö-, som kvalitets- och säkerhetsaspekter. Sambanden mellan den yttre miljön och människors hälsa ska uppmärksammas och kommuniceras.

Miljöbelastningen ska minskas genom att

  • använda energi, vatten och material effektivt, 
  • ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster,
  • minimera samt hantera vårt avfall på bästa miljömässiga sätt, 
  • arbeta för att minska transporternas negativa miljöpåverkan, samt
  • minska användningen av miljöskadliga ämnen i den mån det är praktiskt möjligt.

Miljömålen med åtföljande konkreta handlingsplaner ska följas upp och redovisas. Miljöarbetet granskas och utvärderas genom intern egenkontroll och extern miljöinspektion.

Senast uppdaterad: 2021-05-10 12:06