Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoarbete

Som ett led i att förbättra folkhälsan har vi ett samarbete kring levnadsvanor med hälsofrämjande nätverk i vår region.

Målet med detta projekt att höja invånare och medarbetarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor. Vi vill också informera om hur du som kommuninvånare kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin hälsa på olika sätt.

Samverkande nätverk

För att nå ut bredare gör vi detta tillsammans: Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörns kommun, Samordningsförbundet Älv och Kust, samt Sjukhusen i väster.

Varför är hälsosamma levnadsvanor viktiga för folkhälsan?

Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysisk aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor. Sunda levnadsvanor kan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), förebygga de mesta av all kranskärlssjukdom, stroke och 30 procent av all cancer, samt förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Förbättrade levnadsvanor i befolkningen till följd av utökad prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor förväntas innebära minskade kostnader på lång sikt i takt med att även risken för framtida sjuklighet minskar. Genom att investera i att förebygga ohälsosamma levnadsvanor kan kommunen långsiktigt både spara mycket pengar och mycket lidande bland befolkningen.


Senast uppdaterad: 2022-12-27 08:42