Specialisttjänstgöring (ST)

På Kungälvs sjukhus finns 75 ST-block fördelade mellan akutsjukvård, allmänkirurgi, anestesi/intensivvård, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik, internmedicin, psykiatri, ortopedi, radiologi och urologi. Specialisttjänstgöring kallas ibland även ST-utbildning.

Sjukhuset har ett växande befolkningsunderlag och det stora, osorterade patientflödet ger goda förutsättningar för en klinisk bredd. Samarbetet mellan de olika verksamheterna fungerar mycket väl.

Sjukhuset har ett eget utbildningsprogram kallat STellan som svarar upp mot Socialstyrelsens målbeskrivningar och riktlinjer för specialisttjänstgöring. I STellan ingår bland annat utbildning i ledarskap, kommunikation och förbättringskunskap.

Kontakt

Elin Werner, förvaltningsstudierektor
Tfn 0722-33 45 23
E-post: elin.holmblad@vgregion.se

Anita Hellström, assistent/utbildningssekreterare
Tfn 0303-987 74
E-post: anita.hellstrom@vgregion.se