Kliniskt basår

För dig som är ny i yrket – en trygg start och möjligheten att utvecklas i din profession och yrkesidentitet.

Vi vill att du som nyexaminerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska ska få en trygg start i ditt arbete och din profession. Därför deltar du under ditt första år i det vi kallar kliniskt basår. Genom kliniskt basår får du möjlighet att träna och utveckla färdigheter och kunskaper, samt även stöd i din nya yrkesroll. 

Innehåll i kliniskt basår

Du tillsvidareanställs på en vårdenhet eller röntgenavdelning och får en god introduktion och bredvidgång. 

Du har möjlighet att dela upp basåret med placering på två olika enheter med sex månader på varje avdelning. Om du inte vill dela upp basåret under sex månader har du möjlighet att vara totalt fyra veckor på annan avdelning eller mottagning för att bredda ditt kunnande och din erfarenhet.  

Det ingår också att du får auskultera, det vill säga att göra studiebesök, i andra verksamheter.

Du får introduktionsdagar och föreläsningsdagar som behandlar ämnen viktiga för ditt arbete. Utbildningsdagarna är obligatoriska. 

Du deltar regelbundet i yrkesinriktad grupphandledning. Handledningen är obligatorisk och omfattar 12 tillfällen under basåret.  

Kontakta oss om du har frågor: sv.kliniskt.basar@vgregion.se