Ledning och styrelse

Kungälvs sjukhus styrs ytterst av en styrelse bestående av förtroendevalda politiker.

Den dagliga verksamheten leds och organiseras emellertid av sjukhusdirektören, som är en opolitisk tjänsteman. Till sin hjälp har sjukhusdirektören en sjukhusledning bestående av verksamhets- och stabschefer.

På sjukhuset finns också en central samverkansgrupp, bestående av fackliga representanter och representanter för sjukhusets ledning.