Historik

2020 I oktober får sjukhuset tillträde till den norra delen av den nya vårdbyggnaden. 

2019 Den 1 januari blir Kungälvs sjukhus ett av fyra sjukhus som ingår i den gemensamma förvaltningen Sjukhusen i väster. De övriga sjukhusen är Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.

Den 4 november invigs den södra delen av Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad.

2018 Regionfullmäktige beslutar att Kungälvs sjukhus från och med 2019 ska få en gemensam styrelse tillsammans med Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.

Under året slås fast att Kungälvs sjukhus ska vara ett av VGR:s traumamottagande sjukhus.

2017 Psykiatriska kliniken startar en ny ätstörningsenhet.

2016 Med grävskopa tas det första spadtaget för den nya vårdbyggnaden, vilken kommer att rymma 280 vårdplatser.

2015 Regionfullmäktige beslutar att Kungälvs sjukhus ska få en större och tydligare roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet, med inriktning att befolkningen i stadsdelen Norra Hisingen ska få tillgång till sjukhusets vårdutbud när lokalerna utökats.

2012 Intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen tar sina nybyggda lokaler i bruk i februari respektive mars.

2011 Den nya ambulanshallen vid Kungälvs sjukhus invigs. Driften av ambulansstationerna i Ale, Stenungsund och Tjörn tas över av sjukhuset.

2007 BUP i Ale överförs organisatoriskt till Kungälvs sjukhus, psykiatriska kliniken. Omfattande ombyggnad av akutmottagningen pågår under hela året och invigs 14 december. Akuten blir egen klinik (formellt från 1 januari 2008).

2006 Ny tillbyggnad för mottagningar invigs 27 januari 2006. Psykiatrin i Ale (som tidigare tillhört NU-sjukvården) förs över till Kungälvs sjukhus.

2005 Västra Götalandsregionens gemensamma ambulanshelikopter införlivas organisatoriskt med Kungälvs sjukhus från 1 januari. Sjukhusets magnetresonanskamera lyfts in genom taket på röntgenavdelningen och tas i drift i mars. BUP-mottagningarna i Stenungsund och Kungälv övergår i sjukhusets regi från 1 juli. Röntgenkliniken digitaliseras.

2003 Sjukhuset får en "egen" politisk styrelse med sju ledamöter och tre ersättare. Mandatperioden är fyra år.

2000 Sjukhuset utökar lokalerna genom att ta Älvkullen (på Fästningsholmen) i bruk.

1991 Vid sjukhuset inrättas en psykiatrisk klinik. Kliniken flyttar in i en ny tillbyggnad i anslutning till sjukhuset.

1984–1986 De till- och ombyggda lokalerna tas successivt i bruk och innebär en modernisering till dagens standard. Byggnadskostnaderna uppgår till 80 miljoner kronor och utrustningskostnaderna till 22 miljoner kronor.

1982 Omfattande till- och ombyggnader startar den 8 september.

1977 Paviljong för administrationen uppförs. BB-avdelningen läggs ner den 4 juni.

1974 Paviljong som innehåller läkarexpeditioner för kirurgiska kliniken uppförs.

1967 Klinik för långvarigt kroppssjuka inrättas. Långvårdsavdelningen, som tidigare ingått i medicinska kliniken, inordnas nu i den nya kliniken. Nybyggnad för mottagningsenhet uppförs.

1964 Sjukhuset tas i bruk den 11 maj. Byggnadskostnaderna uppgår till 17,6 miljoner kronor och utrustningskostnaderna till 3,25 miljoner kronor.

1960 Byggnadsarbetet startar den 1 december.

1956 Avtal träffas med Älvsborgs läns landsting om att gemensamt bygga ett sjukhus i Kungälv.

1951 Sedan till- och ombyggnaderna färdigställts tas även BB-avdelningen i bruk den 1 april. Sjukhuset har nu 55 allmänna vårdplatser och sju BB-platser.

1949 Omfattande till- och ombyggnader startas. Under tiden 9/7–25/11 är sjukhuset stängt på grund av ombyggnader.

1939 Beslut fattas om utbyggnad av sjukhuset med en BB-avdelning. På grund av kriget blir emellertid denna tillbyggnad uppskjuten.

1882 Kokerska anställs och maten tillagas i egen regi. Rummet i lägenheten ändras om till patientsal på grund av brist på vårdplatser. Vid flera tillfällen under 1880-talet görs framställningar om utökning av vårdplatsantalet. Denna fråga skjuts upp gång efter annan. För att avlasta Kungälvs sjukhus ger landstinget bidrag till en föreningsägd sjukstuga i Mölndal till dess landstinget bygger lasarett i Mölndal. Från 1920-talet är platsantalet på Kungälvs sjukhus 54.

1878 Lägenhet med kök byggs till så att matleverantören kan tillaga patienternas mat på sjukhuset.

1870 Kungälvs sjukhus tas i bruk den 1 juli. Med sina 30 vårdplatser betjänar sjukhuset hela södra länsdelen utom Göteborgs stad.

1865 Beslut fattas om byggnad av tre sjukhus i Bohuslandstinget: ett i Kungälv, ett i Uddevalla och ett i Strömstad.