Patient hos oss

Här finns information om sådant som kan vara bra att veta när du som patient eller närstående besöker Kungälvs sjukhus.

Det handlar bland annat om:

  • vilka rättigheter du har som patient,
  • vad som är bra att tänka på inför besöket,
  • hur du hittar till oss, samt
  • kontakter/länkar som du kan ha nytta av i samband med sjukdom.

Vi utbildar nya medarbetare

På Sjukhusen i väster har vi ansvar för utbildningar till yrken inom vården. Därför kommer du som är patient hos oss att möta olika yrkesgrupper som är under utbildning. De har tystnadsplikt och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler. Om du inte vill att studenter deltar i din behandling eller läser i din journal, tala med vårdpersonalen.

Fotografering och filmning

Kungälvs sjukhus har ett generellt förbud mot fotografering och filmning av hänsyn till patientsekretess samt anhörigas, besökares och de anställdas integritet. Det är inte tillåtet att ta några fotografier eller filma utan medverkandes samtycke.

Ljudupptagning är inte förbjudet om den som gör inspelningen själv deltar i samtalet. Inspelning kan nekas om samtalet även berör tredje part och kan omfattas av sekretess gentemot denne. Om du som patient önskar spela in ett samtal bör du och vårdpersonalen vara överens om detta.

Läs mer: