Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad

En av flyglarna på Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad.
Fotograf: Bert Leandersson

Mellan 2016 och 2020 byggdes Kungälvs sjukhus till med en helt ny vårdbyggnad, som ersätter de gamla vårdavdelningarna på sjukhuset.

Projektet gick under namnet "Nya Kungälvs sjukhus".

På de här sidorna beskrivs bakgrunden till vårdbyggnadens tillkomst, tankar bakom utformningen och funktionaliteten. Vårdbyggnaden stod helt klar hösten 2020 och samtliga vårdavdelningar har flyttat in i byggnaden. Sidorna som beskriver Nya Kungälvs sjukhus uppdateras därför inte längre. 

Korta fakta

Kungälvs sjukhus byggs till med helt nya vårdavdelningar.

  • Totalt 10 nya vårdavdelningar byggdes till för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik.
  • Den nya vårdbyggnaden rymmer 280 vårdplatser för somatisk vård.
  • Patienterna vårdas i enkelrum.
  • Vårdbyggnaden färdigställdes 2019/2020.
  • Beräknad kostnad för vårdbyggnaden är 1,2 miljarder kronor.
  • Projektet drevs av Kungälvs sjukhus och Västfastigheter.
  • Vårdbyggnaden har ritats av Sweco och Aart architects.
  • Skanska var byggentreprenör för projektet.