Jobba hos oss

Sjuksköterska står i ett läkemedelsrum

På Kungälvs sjukhus blir du en del av ett växande akutsjukhus med korta beslutsvägar och nära samarbeten.

Hos oss är arbetsområdena varierande och diagnoserna många. Det ger goda möjligheter att såväl specialisera sig som att prova nytt och utvecklas.

Vi finns på 30 minuters bussresa från Göteborg. Vi utvecklar nya arbetssätt som hjälper oss att involvera patienten mer i sin egen vård, liksom att inkludera anhöriga på ett bättre sätt. Genom att införa ett avancerat patientkallelsesystem har Kungälvs sjukhus som mål att både öka patientsäkerheten och att få en förbättrad och tystare arbetsmiljö.

För oss är det en självklarhet att utveckling av verksamheten och oss själva i våra yrkesroller sker varje dag, och att vi tar till vara på goda idéer. Kompetensutveckling sker både genom ständigt lärande i vardagen, där vi är generösa mot varandra med våra kunskaper, och genom strukturerade modeller för kompetensutveckling.

Vill du följa med oss in i framtidens vård? Tveka inte att söka våra lediga tjänster