Standardiserade vårdförlopp, remissmottagare

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Var noga med att remisskriterier är uppfyllda och tänk på att alltid märka remissen tydligt med SVF. Alla SVF-remisser ska faxas.

Kunskapsbanken: Alarmsymtom i SVF (Regionalt cancercentrum)

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Processledare: Khadija Abdulkarim
Koordinator: Susanne Lysell/Anders Ekelind
Tfn 0303-982 76
Fax  0303-138 61

Akut myeloisk leukemi (AML)

Processledare: Khadija Abdulkarim
Koordinator: Susanne Lysell/Anders Ekelind
Tfn 0303-982 76
Fax  0303-138 61

Analcancer

Processledare: Malte Norström
Koordinator: Ann-Charlotte Holgersson/Anette Johansson/Ulrika Mogren
Tfn 0303-983 21
Fax 0303-144 84

Buksarkom

Processledare: Niklas Andersson
Koordinator: Anette Johansson
Tfn 0303-983 21
Fax: 0303-144 84

Bukspottkörtelcancer

Processledare: Eva Philipson
Koordinator: Malin Simonsson
Tfn 0303-988 56
Fax 0303-122 48

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Processledare: Jessica Pettersson (kirurgi), Lars Olsson (medicin)
Koordinator: Maria Malmberg
Tfn 0303-988 56
Fax 0303-122 48

Gallblåse- och gallvägscancer

Processledare: Eva Philipson
Koordinator: Malin Simonsson
Tfn 0303-988 56
Fax 0303-122 48

Hjärntumörer

Remissmottagare: geriatrik-/rehabmottagningen
Tfn 0303-985 56
Fax 0303-638 42

Processledare: Mehrnoush Aroush Setalani
Koordinator: Maria Jönegren
Tfn 0700-85 27 25

Levercancer

Processledare: Eva Philipson
Koordinator: Malin Simonsson
Tfn 0303-988 56
Fax 0303-122 48

Livmoderhalscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Rosita Kilqvist
Tfn 0303-24 14 27
Fax 0303-24 14 26

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Livmoderkroppscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Rosita Kilqvist
Tfn 0303-24 14 27
Fax 0303-24 14 26

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Processledare: Khadija Abdulkarim
Koordinator: Susanne Lysell/Anders Ekelind
Tfn 0303-982 76
Fax 0303-138 61

Matstrups- och magsäckscancer

Procesledare: Eva Philipson

Remissmottagare: gastroteamet/medicin (vid misstanke om cancer, utredning)
Tfn 0303-981 66. Fax: 010-435 75 31

Vid bekräftad cancer, fax: 0303-122 48 (kirurgi)

Vid frågor, kontakta koordinator Malin Simonsson
Tfn 0303-988 56

Myelom

Processledare: Khadija Abdulkarim
Koordinator: Susanne Lysell/Anders Ekelind
Tfn 0303-982 76
Fax 0303-138 61

Neuroendokrina tumörer (NET)

Processledare: Niklas Andersson
Koordinator: Anette Johansson
Tfn 0303-983 21
Fax 0303-144 84

Njurcancer

Processledare: vakant
Koordinator: Sarah Andersson
Tfn 0303-983 30
Fax 0303-144 84

Peniscancer

Processledare: vakant
Koordinator: Sarah Andersson
Tfn 0303-983 30
Fax 0303-144 84

Prostatacancer

Processledare: vakant
Koordinator: Sarah Andersson
Tfn 0303-983 30
Fax 0303-144 84

Skelett- och mjukdelssarkom

Processledare: Johan Simonsson
Koordinator: Ann-Charlotte Holgersson
Tfn 0303-983 21
Fax 0303-144 84

Testikelcancer

Processledare: vakant
Koordinator: Sarah Andersson
Tfn 0303-983 30
Fax 0303-144 84

Tjock- och ändtarmscancer

Processledare: Malte Norström

Remissmottagare: gastroteamet/medicin (vid misstanke om cancer, utredning)
Tfn 0303-981 66. Fax: 010-435 75 31

Vid bekräftad cancer (till exempel röntgenfynd eller genomförd koloskopi/rektoskopi): fax 0303-144 84 (kirurgi)

Vid frågor, kontakta koordinator: Ann-Charlotte Holgersson/Anette Johansson/Ulrika Mogren
Tfn 0303-983 21

Urinblåse- och urinvägscancer

Processledare: vakant
Koordinator: Sarah Andersson
Tfn 0303-983 30
Fax 0303-144 84

Vulvacancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Rosita Kilqvist
Tfn 0303-24 14 27
Fax 0303-24 14 26

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Äggstockscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Rosita Kilqvist
Tfn 0303-24 14 27
Fax 0303-24 14 26

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Vårdförlopp för vilka Kungälvs sjukhus inte tar emot remisser utan hänvisar enligt nedanstående

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

För detta förlopp hänvisas direkt till diagnostiskt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Bröstcancer

Remisser hänvisas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hudmelanom

Remisser hänvisas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus.

Huvud-halscancer

Remisser hänvisas till Högsbo närsjukhus eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lungcancer

Remisser hänvisas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sköldkörtelcancer

För detta förlopp hänvisas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer information om standardiserade vårdförlopp

Information om samtliga standardiserade vårdförlopp finns på webbplatsen för Regionalt cancercentrum:
Standardiserade vårdförlopp - kunskapsbanken (Regionalt cancercentrum)

För remisshantering av andra standardiserade vårdförlopp hänvisas till:
Regional information om standardiserade vårdförlopp (Regionalt cancercentrum väst)