Introduktion för dig som är nyanställd

Välkommen som ny medarbetare hos oss på Kungälvs sjukhus! På de här sidorna har vi samlat en webbaserad introduktion för att ge dig en god start hos oss. När du börjar kommer du självklart att få en djupare introduktion på den enhet där du kommer att arbeta.

 1. Exteriör av vårdbyggnad och en innergård.

  1. Organisation

  Cirka 3 minuter. I den här delen presenterar vi vår organisation, vilka verksamheter vi har och vår roll i Västra Götalandsregionen.

 2. 2. Praktisk information

  Cirka 3 minuter. Här har vi samlat praktisk information som rör din anställning, till exempel lön, försäkringar och hur du enklast tar dig till oss.

 3. Närbild på händer under en rinnande kran

  3. Vårdhygien

  Cirka 53 minuter. Information om basala hygienrutiner, arbetskläder, smittspridning, punktdesinfektion med mera.

 4. Vårdpersonal och patient

  4. Patientsäkerhet

  Cirka 29 minuter. Arbetet med patientsäkerhet är en av de viktigaste uppgifterna vi har inom Västra Götalandsregionen (VGR). Patientsäkerhetsarbetet i VGR har en nollvision för vårdskador och tystnadskultur och utgår från patientsäkerhetsplanen med tillhörande riktlinjer.

 5. Brandsläckare

  5. Säkerhet

  Cirka 1 minut. Säkerhet handlar om hur vi förebygger och hanterar kriser eller allvarliga händelser, till exempel brand, oförutsedda el- eller it-avbrott.

 6. Vårdpersonal hjälper patient att sitta upp i sängen.

  6. HLR och förflyttningsteknik

  Cirka 18–25 minuter. Här tar vi upp hjärt-lungräddning, som alla som arbetar på våra sjukhus måste kunna, samt vikten av god förflyttningsteknik när du arbetar med patienter.