Digitala vårdmöten

Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett vanligt besök, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din vårdgivare utan kan göra det via ett videosamtal på din mobil, surfplatta eller dator.

Digitala vårdmöten hålls i Västra Götalandsregionens app "Vård och hälsa". Om du blir kallad till ett digitalt vårdmöte behöver du ladda ned appen eller gå in via sidan Vård och hälsa.

Så går det till

Mer information om hur du gör och vilken utrustning du behöver ha tillgång till hittar du på sidan Digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen (1177)

Sms-påminnelser

Du kommer att få sms-påminnelser om att du har ett bokat videomöte.

Betalning

Betalning för digitala vårdmötet sker med faktura. Är du under 20 år är mötet avgiftsfritt.

Återbud

Om du inte kan genomföra det digitala vårdmötet ska du lämna återbud senast 24 timmar före den avtalade tiden till din mottagning. Du får betala ordinarie patientavgift om du inte avbokar det digitala vårdmötet. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet digitalt vårdmöte.