Parkering

Kungälvs sjukhus är beläget ca två mil norr om Göteborg. Sjukhuset är lätt att nå via kollektivtrafik.

Om du åker buss

Sök fram din bussresa på Västtrafiks webbplats med hjälp av reseplaneraren. Hållplatserna som ligger i anslutning till sjukhuset heter "Kungälvs sjukhus, Kungälv" och "Lasarettsentrén, Kungälv".

Om du åker bil

Med bil från Göteborg: kör E6 mot Oslo. Ta av vid infarten till Kungälv och följ skyltningen till sjukhuset. Med bil från Uddevalla: kör E6 mot Göteborg. Ta av vid infarten till Kungälv och följ skyltningen till sjukhuset.

Parkering

På sjukhusområdet finns flera parkeringsplatser för besökare. Närmast huvudentrén finns parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Västfastigheter ansvarar för parkeringen. Mer information finns på deras sida.

Läs mer