Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BUP-mottagning Stenungsund

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:30

Besöksadress

Strandtorget 3
444 30 Stenungsund

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i Stenungsunds och Tjörns kommuner.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs. I första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp ges av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst. Till primärvården ska du vända dig med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn söka hjälp när barnet eller ungdomen har medelsvåra till svåra psykiatriska symptom som leder till att det är bekymmersamt att klara av det dagliga livet, till exempel:

 • ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva, självmordstankar eller självskadebeteende,
 • är traumatiserade,
 • svårare depressiva symtom,
 • svårare ångestsymtom,
 • oroväckande tvångstankar eller tvångshandlingar,
 • neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt,
 • ätstörningsproblematik,
 • uppenbara problem med verklighetsuppfattningen.

Det här är bara några exempel. När problemen blir för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om din sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att elevhälsan eller en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss. Våra remisser kommer främst från skola, socialtjänst, primärvård och andra kliniker.

Vår målsättning är att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykisk sjukdom och störning, som utgör ett hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Det är viktigt att hitta barnets och familjens egna resurser samtidigt som varje barn måste ses och förstås i sitt sammanhang. Öppenvårdsteamets behandlingsutbud är därför brett och omfattar psykologiska, psykoterapeutiska och psykosociala metoder. Ibland kan även medicin behövas. Den vanligaste behandlingen i öppenvården är samtal i någon form. Ibland gör vi en utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst. Samtal kan ske på olika sätt beroende på de problem man upplever; familj, nätverk, grupp eller individuellt. Behandlingen skiljer från en person till en annan, eftersom det är viktigt att se vilka unika förutsättningar som var och en har. Vi samverkar ofta med skola, ibland också med socialtjänsten och övrig sjukvård.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd dagtid (måndag–fredag kl. 8.00–16.30) kontaktar du BUP-mottagningen per telefon. Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till BUP-akuten i Göteborg (tfn 031-343 55 44).

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, allmänna utveckling och livssituation. Ibland kan vi behöva träffas fler gånger. Utifrån dessa besök avgörs det sedan hur man ska gå vidare i utredningen eller med eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök

 • Anmäl dig och visa ID-handling i receptionen.
 • Besöken är kostnadsfria. Uteblivit besök och sena återbud debiteras.
 • De flesta besök tar cirka 1 timma.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar bland annat socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Ann-Katrin Bjersing, enhetschef
Tfn 0303-980 55
E-post: ann-cathrine.bjersing@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-05-27 15:56