Cancerrehabilitering

När man har cancer står ofta den medicinska behandlingen i fokus, men det är minst lika viktigt att få stöd och hjälp för att bättre tolerera behandling och kunna ha ett så bra liv som möjligt från diagnos samt under och efter behandling.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Målet är att alla personer med cancer ska få möjlighet till rehabilitering utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser, vilka kan skifta under och efter sjukdomstiden.

Cancerrehabiliteringen är till för dig som är patient och går på behandling eller uppföljning på Kungälvs sjukhus. Även du som går på behandling på ett annat sjukhus, men t.ex. har lättare att ta dig till Kungälvs sjukhus, är välkommen.

Samverkan mellan olika professioner

Eftersom cancerrehabiliteringsbehov hos personer med cancer många gånger är komplexa och kan vara av både fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär behöver olika professionerna med olika kompetenser samverka med varandra.