DBT-mottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 15:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Lasarettsgatan 1
442 41 Kungälv

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Kungälvsmotet. Följ vägskyltar. Med buss, åk till Kungälvs resecentrum, byte till anslutande buss mot sjukhusområdet. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Västtrafik - reseplaneraren

DBT-mottagningen är en öppenvårdsverksamhet för personer i åldrarna 16–30 år och som har ett aktivt självskadebeteende, andra farliga beteenden eller emotionellt instabil personlighet.

DBT står för dialektisk beteendeterapi. Mottagningen arbetar med s.k. full-DBT, dvs. behandling omfattande både individuella terapier, färdighetsträning i grupp, telefonstöd och anhörigutbildning ("Familjeband").

ERGT är en evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende eller andra impulsiva destruktiva beteenden för att reglera känslor. Utbildningen ges i grupp och vänder sig till personer från 16 år.

DUGA står för "DBT-baserad utbildning i grupp för alla". Målgruppen är personer från 18 år som vill lära sig nya färdigheter för att bättre hantera känslor i viktiga sammanhang i livet. Utbildningen innefattar ett 10 veckor långt intensivprogram i färdighetsträning baserat på DBT. Utbildningen sker i grupp med ca 10 deltagare. Exempel på färdigheter som tränas är medveten närvaro, att stå ut när det är svårt samt att hantera känslor och relationer.

Anhöriga till DBT-mottagningens patienter erbjuds anhörigutbildning.

Söka vård hos oss

För att kunna söka vård hos oss krävs en remiss från någon av mottagningarna som tillhör psykiatriska kliniken.

Checklista inför ditt besök

Läs igenom informationen på den kallelse du fått till ditt besök. Har du några frågor kan du ringa oss på DBT-enheten.

Anmäl dig hos sekreterarna på psykiatriska kliniken (plan 4), ta med legitimation. Om du inte kan komma på avtalad tid så avboka din tid senast 24 timmar innan. Telefonnummer finns på kallelsen.

Vi som arbetar här

Vid DBT-mottagningen arbetar skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska samt läkare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Eidenby, vårdenhetschef
Tfn 0303-984 13
E-post: maria.eidenby@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 15:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Lasarettsgatan 1
442 41 Kungälv

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Kungälvsmotet. Följ vägskyltar. Med buss, åk till Kungälvs resecentrum, byte till anslutande buss mot sjukhusområdet. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Västtrafik - reseplaneraren

DBT-mottagningen är en öppenvårdsverksamhet för personer i åldrarna 16–30 år och som har ett aktivt självskadebeteende, andra farliga beteenden eller emotionellt instabil personlighet.

DBT står för dialektisk beteendeterapi. Mottagningen arbetar med s.k. full-DBT, dvs. behandling omfattande både individuella terapier, färdighetsträning i grupp, telefonstöd och anhörigutbildning ("Familjeband").

ERGT är en evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende eller andra impulsiva destruktiva beteenden för att reglera känslor. Utbildningen ges i grupp och vänder sig till personer från 16 år.

DUGA står för "DBT-baserad utbildning i grupp för alla". Målgruppen är personer från 18 år som vill lära sig nya färdigheter för att bättre hantera känslor i viktiga sammanhang i livet. Utbildningen innefattar ett 10 veckor långt intensivprogram i färdighetsträning baserat på DBT. Utbildningen sker i grupp med ca 10 deltagare. Exempel på färdigheter som tränas är medveten närvaro, att stå ut när det är svårt samt att hantera känslor och relationer.

Anhöriga till DBT-mottagningens patienter erbjuds anhörigutbildning.

Söka vård hos oss

För att kunna söka vård hos oss krävs en remiss från någon av mottagningarna som tillhör psykiatriska kliniken.

Checklista inför ditt besök

Läs igenom informationen på den kallelse du fått till ditt besök. Har du några frågor kan du ringa oss på DBT-enheten.

Anmäl dig hos sekreterarna på psykiatriska kliniken (plan 4), ta med legitimation. Om du inte kan komma på avtalad tid så avboka din tid senast 24 timmar innan. Telefonnummer finns på kallelsen.

Vi som arbetar här

Vid DBT-mottagningen arbetar skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska samt läkare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Eidenby, vårdenhetschef
Tfn 0303-984 13
E-post: maria.eidenby@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen.