Webbarkivet

Varje månad tas en bild av webbsidor som är anslutna till webbarkivet. Du kan se hur webbsidorna förändras och hur de såg ut tidigare.

Varje månad tas en bild av webbsidor anslutna till tjänsten för webbarkivet. De arkiverade webbsidorna kan ses som en fotokopia av hur sidan såg ut vid en bestämd tidpunkt.

Webbarkivet kan användas av redaktörer och andra inom VGR:s nät för att se hur webbplatsen förändrats över tid. De arkiverade sidorna skickas också  till Regionarkivet där de sparas för framtiden.