Årshjul för webbarbete

Med ett årshjul för webben håller du ordning på vad som ska göras och när det ska göras. Det är ett viktigt verktyg för att ständigt förbättra dina webbsidor.

Detta är ett exempel på årshjul som helt eller delvis kan användas av dig som är redaktör eller ansvarig för innehåll på webben. Anpassa årshjulet efter dina förutsättningar. Vissa aktiviteter är viktiga att göra ofta för att webbplatsen ska hålla hög kvalitet, till exempel att ta bort inaktuellt innehåll, åtgärda brutna länkar, se över sidans sökbarhet och att den viktigaste informationen är lätt att nå. Varje år bör också målgrupper, syfte och mål med webbplatsen ses över.

Längst ner på sidan finns utförligare beskrivning av vad uppgifterna innebär.

Fokus på relevant information

Januari

 • Rensa inaktuellt innehåll
 • Rensa nyhetsflöden
 • Besöksstatistik

Februari

 • Kontrollera om det finns dubblerad information och andra likvärdiga sidor 
 • Kontrollera att informationen är anpassad till webbplatsens målgrupp

Mars

 • Kontrollera så den viktigaste informationen är lätt att nå
 • Förbättra sidans rubriker
 • Skriv informativa ingresser

Fokus på innehållets kvalitet

April 

 • Gör stavningskontroll
 • Kontrollera ditt klarspråk 

Maj

 • Uppdatera kontaktuppgifter 

Juni

 • Sköt om din webbplats

Fokus på sök och navigering

Juli - Augusti

 • Besök sidor med mobilen
 • Testa din navigering

September

 • Gör din sida lätt att söka
 • Provsök sidor
 • Sökstatistik

Fokus på digital tillgänglighet

Oktober

 • Åtgärda trasiga länkar till sidor och dokument
 • Kontrollera att publicerade dokument är tillgängliga

November

 • Se över att bilder följer visuella profilen
 • Kontrollera alt-text på bilder
 • Kontrollera filmer

December

 • Säkerställ tabeller
 • Kvalitetssäkra formulär
 • Se över webbplatsens tillgänglighetsredogörelse

Januari 

Rensa inaktuellt innehåll

Se över dateringar på webbsidor och att allt innehåll är relevant inför det nya året.

Ta bort sidor och information som inte gäller längre eller skriv om informationen så den är aktuell. Tänk på att även sidor med gammal information hittas om sidan är publicerad. Det är både frustrerande och missvisande att som besökare hitta utdaterad information.  

Rensa nyhetsflöden

Har du ett nyhetsflöde är det bra att ha som vana att sätta avpubliceringsdatum när du skriver nyheter. Mycket som publiceras som “nyheter” eller “aktuellt” är bara aktuellt under en kortare tid. Se till att informationen inte hittas om den är inaktuell.

Sätt utgångsdatum på nyheter

Besöksstatistik

Vilka sidor är viktiga för besökarna och vad gör de på sidorna? Finns det information som är särskild viktig under vissa delar av året? Använd statistiken för att förstå dina besökares behov. 

Webbstatistik med Matomo

Februari

Kontrollera om det finns dubblerad information och andra likvärdiga sidor 

Flera verksamheter inom VGR jobbar med liknande frågor. Verksamheter kan behöva samsas om gemensam information som ligger nära varandra. Sök på webbplatsen efter material och information som hör till ditt ämne. Hittar du likvärdigt material men med en annan avsändare? Ta kontakt och se om ni kan samarbeta om informationen och dela på ansvaret för sidorna.

Kontrollera att informationen är anpassad till webbplatsens målgrupp

Olika webbplatser vänder sig till olika målgrupper som har olika behov av information, framförallt hur detaljerad den behöver vara. Anpassa innehållet till mottagaren och använd den webbplats som vänder sig rätt målgrupp. Informationen kanske passar bättre på en helt annan webbplats än den du först trodde?

Ibland behöver samma ämne kommuniceras både internt och externt. Om din information ska finnas på både intranät och extern webb behöver du fundera igenom vilket material som ska finnas och hur du ska uttrycka dig. Från intranätet kan du hänvisa till information på externa webbplatser för att undvika dubbelpubliceringar, men endast i särskilda fall kan du hänvisa från externa webbplatser till intranätet eftersom målgruppen på den externa webbplatsen inte har åtkomst till intranätet.

Mars 

Kontrollera så den viktigaste informationen är lätt att nå

Det viktigaste ska komma först på sidan. Du kan använda webbstatistik för att analysera vilken information som är viktigast på sidan. Om du sätter upp syfte och mål för enskilda sidor så är det enklare att förstå vad just den sidan ska leda till och vad som är viktigast. Våga prioritera.

Utgå från vilken nytta en enskild sida ska ge besökaren och sätt mätbara mål utifrån det. Att ha ett tydligt mål med sidan gör det enklare att utforma sidan så målet uppnås, till exempel att andelen som fyller i ett formulär, klickar på en länk eller skrollar hela sidan ska öka.

Ta fram mätbara mål

Förbättra sidans rubriker 

Sidrubriker och mellanrubriker ska kort och informativt sammanfatta och locka till vidare läsning.De kan också få läsaren att förstå att den kan hoppa över stycket. Enstaka ord eller kombinationer med “och” är tillåtet i menyer för navigering. Använd gärna verb. Rubriker är viktiga för sökfunktioner.

Rubriker

Skriv informativa ingresser 

När besökaren hamnar på sidan och läser rubriken och ingressen, ska hen kunna avgöra om hen kommit rätt, eller behöver surfa vidare. Ingressen är alltså en informativ sammanfattning av vad sidan handlar om. Ingresser är viktiga för sökfunktioner.

April 

Gör stavningskontroll

Var noga med stavning, det är enkelt att åtgärda och fel ser oprofessionellt ut. Använd stavningskontrollen i Optimizely som finns för brödtextfält och block. Stavningskontrollen fungerar inte för rubriker, ingress och länkar. Där får du vara extra noga, be gärna en kollega läsa igenom. 

Skrivhandledning i VGR:s varumärkesmanual

Kontrollera ditt klarspråk

Skriv klart och tydligt med det viktigaste först, tänk dig någon du skriver för. Använd rimliga begrepp för ämnet. I VGR använder vi klarspråk i alla texter.  

Språk och ordlistor (länk till VGR:s intranät)

Maj 

Uppdatera kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter eftersöks ofta. Varje sida bör ha kontaktuppgifter väl synliga, göm dem inte i block man måste klicka på för att öppna. Se till att uppgifterna är uppdaterade med rätt person, mejladress och eventuellt telefonnummer. Det går bra att använda en funktionsbrevlåda. Upprätta rutiner för inkommande frågor, tänk på eventuell diarieföringen för inkommande mejl.  

Kontaktuppgifter

Juni

Sköt om din webbplats

Gör en allmän genomgång av dina webbsidor och webbplatser. Använd en checklista för att gå igenom dina viktigaste sidor färggrant. 

Sköt om din webbplats

Juli – Augusti 

Besök sidor med mobilen

Ta fram mobilen och klicka eller sök dig fram till din sida. Var det enkelt? Kunde du klicka på ytor utan att det blev fel? Kan du läsa texten? Syns det vad bilderna föreställer och innehåller? I VGR har vi principen “mobilt först”. Det innebär att vi ska anpassa innehåll för mobila enheter i första hand, och skärmar i andra hand. Det måste du ha i tankarna när du sitter med en stor skärm och tänker “det här är jättetydligt, det kan väl ingen missa”. 

Mobila enheter 

Testa din navigering

Navigera dig fram på webben till din sida. Är det en logisk och vettig väg fram? Be en kollega leta sig fram till din sida. Tänk på att enskilda sidor är en del av en större webbplats och navigeringen för hela webbplatsen måste vara logisk. Konsekvens är viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen man befinner sig.

Informationsstruktur, navigering och menyer för webbplatser 

September

Gör din sida lätt att söka

Hjälp besökaren och sökmotorn genom att använda relevanta nyckelord i sidans texter och rubriker. Då ökar du chanserna för besökaren att hitta ditt material. 

Sökmotoroptimering

Provsök sidor

Sök efter din sida med flera sökord både via webbplatsens egna sökfunktion och externa sökmotorer som Google. Hittar sökmotorn rätt sidor? Hur beskrivs sidorna, stämmer det med vad som står på sidan?

Sökmotoroptimering

Sökstatistik 

Använd sökordstatistiken för att ta reda på vilka ord som söks efter. Letar besökaren troligtvis efter din information, men försöker med andra ord än du använder som nyckelord på sidan, behöver du justera din sida.

Sökstatistik och SEO

Oktober 

Åtgärda trasiga länkar till sidor och dokument

Använd ett kvalitetsverktyg eller gör en manuell genomgång. Klicka på varje länk och kontrollera om den fungerar eller inte. Länka om, eller ta bort, trasiga länkar.

Länkar på rätt sätt

Om du publicerat dokument på en extern webbsida, anslut din dator via VGR Publik, eller logga ut från VPN och besök din webbsida. Klicka på varje länk och kontrollera om den fungerar eller inte. Om du får “Åtkomst nekas” är åtkomsträttigheterna på dokumentet fel inställda. Det ska ställas in till “Internet”.

Dokument

Kontrollera att publicerade dokument är tillgängliga

Publicera i första hand information direkt på en webbsida istället för som ett dokument. Om du ändå publicerar dokument ska de vara tillgängliga. Det ställs samma krav på digital tillgänglighet på dokument som på webbsidor.

Digital tillgänglighet i dokument

November 

Se över att bilder följer visuella profilen

Dina bilder behöver följa VGR:s visuella profil. Tänk också på att bilden ska stötta innehållet och gärna ge mer information. Den ska inte finnas bara som dekoration eller för att lätta upp en annars tråkig sida. 

Att tänka på när du väljer bild i VGR:s varumärkesmanual

Kontrollera alt-text på bilder

Besökare med skärmläsare har rätt till samma information som seende besökare. Därför ska alla bilder som ger information på sidan ha en alt-text med den informationen.  

Bilder på rätt sätt

Kontrollera filmer

Använder du video på dina sidor? De ska textas på svenska och vid behov även ha syntolkning. Har du rättigheterna att använda en viss video?

Video - så här gör du

December 

Säkerställ tabeller

Använd endast tabeller om du ska presentera strukturerad data. Det finns en gräns för hur mycket som kan presenteras på en webbsida i fråga om hur överblickbart det blir för besökaren. Tänk också på att många användare kommer från mobil. Tabellen ska vara tillgänglig.

Tabeller

Kvalitetssäkra formulär 

Se över formulär som du använder. Fråga inte efter mer än du behöver. Är det tydligt hur VGR hanterar de uppgifter som skickas in enligt dataskyddsförordningen? Är det tydligt vad som ska skrivas in i fälten och går formuläret till rätt adress (där diarieföring och omhändertagande sker på rätt sätt?) 

Optimizely Formsblock

Se över webbplatsens tillgänglighetsredogörelse

Alla webbplatser som använder de gemensamma mallarna i Optimizely kan använda samma redogörelse för tekniska brister. Innehållet måste däremot gås igenom separat på varje webbplats och redovisas. Kontrollera om brister åtgärdats sen sist eller om nya brister behöver redovisas.

Om tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet är inte svårt, men kan verka krångligt innan man får koll på läget. Mycket av tillgängligheten tas redan om hand i med de mallar vi använder, men det finns en del som redaktören ska ha koll på.

Tillgänglig webb

Har du frågor om innehållet?

Det är webbteamet på Koncernkontoret i VGR som ansvarar för innehåll och uppdateringar på den här sidan. Kontakta oss genom att mejla webb@vgregion.se.