Årshjul för webbarbete

Med ett årshjul för webben håller du ordning på vad som ska göras och när det ska göras. Det är ett viktigt verktyg för att ständigt förbättra dina webbsidor.

Detta är ett exempel på årshjul som helt eller delvis kan användas av den som är redaktör eller ansvarig för innehåll på webben.

Varje månad finns ett antal uppgifter att göra. Längst ner på sidan finns utförligare beskrivning av varje månads uppgifter.

Januari

 • Planera nytt innehåll och årets arbete
 • Kontrollera innehåll externt kontra internt (externwebb/intranät)
 • Kontrollera dubblerade och likvärdiga sidor  

Februari

 • Besöka egna sidor med mobilen 
 • Testa din navigering 

Mars

 • Gör stavningskontroll 
 • Kontrollera ditt klarspråk 
 • Förbättra sidans rubriker 
 • Skriv informativa ingresser
 • Uppdatera kontaktuppgifter 

April 

 • Åtgärda trasiga länkar till sidor och dokument
 • Se över den digitala tillgängligheten
 • Kontrollera tillgänglighetsredogörelsen

Maj

 • Kolla att bilder följer visuella profilen 
 • Kontrollera alt-text på bilder 
 • Kontrollera filmer

Juni

 • Använd relevanta nyckelord 
 • Säkerställ tabeller
 • Kvalitetssäkra formulär

Juli - Augusti

 • Planera hösten och avsätt tid för webben

September

 • Hur ser sökmotorerna dina webbsidor?

Oktober

 • Besöksstatistik 
 • Rensa inaktuella nyheter 

November

 • Se över målgrupper, syfte och mål med webbplatsen
 • Sätt mål på enskilda sidor

December

 • Sköt om din webbplats 

Januari 

Planera nytt innehåll och årets arbete

Målgrupp: Innehållsansvarig

Planera när på året nytt innehåll utifrån verksamhetsplan/verksamhetens mål ska göras. Gör en plan och avsätt tid i din kalender.

Se över årshjulet för just din webbplats. När behöver du göra vilket kvalitetsarbete?

Kontrollera innehåll externt kontra internt 

Målgrupp: Innehållsansvarig

Ibland behöver samma ämne kommuniceras både internt och externt. Skillnaden är målgruppen och deras behov av information. Om din information ska finnas både internt och extern behöver du fundera igenom  vilket material som ska finnas och hur du ska uttrycka dig. Se till att det finns rätt resurser som kan upprätthålla informationen på sidorna.

Leta upp dubblerade och likvärdiga sidor 

Målgrupp: Innehållsansvarig

Flera verksamheter inom VGR jobbar med liknande frågor. Verksamheter kan behöva samsas om gemensam information som ligger nära varandra. Sök på webbplatsen efter material och information som hör till ditt ämne. Hittar du likvärdigt material men med en annan avsändare? Ta kontakt och se om ni kan samarbeta om informationen och dela på ansvaret för sidorna.

Februari 

Besök egna sidor med mobilen

Målgrupp: Innehållsansvarig

Ta fram mobilen och klicka eller sök dig fram till din sida. Var det enkelt? Kunde du klicka på ytor utan att det blev fel? Kan du läsa texten? Syns det vad bilderna föreställer och innehåller? I VGR har vi principen “mobilt först”. Det innebär att vi ska anpassa innehåll för mobila enheter i första hand, och skärmar i andra hand. Det måste du ha i tankarna när du sitter med en stor skärm och tänker “det här är jättetydligt, det kan väl ingen missa”. 

Mobila enheter - Webbhandbok VGR (vgregion.se) 

Testa din navigering

Målgrupp: Innehållsansvarig

Navigera dig fram på webben till din sida. Är det en logisk och vettig väg fram? Är det något som verkar fel eller konstigt på annat sätt? Du som vet hur du hittar din sida har det lättare än någon som inte vet. Be en kollega från en annan avdelning att leta sig fram till din sida. Var går det snett? Be en kollega prova. Var kritisk.  

Informationsstruktur, navigering och menyer för webbplatser - Webbhandbok VGR (vgregion.se) 

Mars 

Gör stavningskontroll 

Målgrupp: Redaktör

Var noga med stavning, det är enkelt att åtgärda och fel ser oprofessionellt ut. Använd stavningskontrollen i Optimizely som finns för brödtextfält och block. Stavningskontrollen fungerar inte för rubriker, ingress och länkar. Där får du vara extra noga, be gärna en kollega läsa igenom. 

VGR Skrivhandledning

Kontrollera ditt klarspråk

Målgrupp: Redaktör

Skriv klart och tydligt med det viktigaste först, tänk dig någon du skriver för. Använd rimliga begrepp för ämnet. I VGR använder vi klarspråk i alla texter.  

Språk och ordlistor

Förbättra sidans rubriker 

Målgrupp: Redaktör

Sidrubriker och mellanrubriker ska kort och informativt sammanfatta stycket och locka till vidare läsning.De kan också få läsaren att förstå att den kan hoppa över stycket. Enstaka ord eller kombinationer med “och” är tillåtet i menyer för navigering. Använd gärna verb. Rubriker är viktiga för sökfunktioner.

Rubriker

Skriv informativa ingresser 

Målgrupp: Redaktör

När besökaren hamnar på sidan och läser rubriken och ingressen, ska hen kunna avgöra om hen kommit rätt, eller behöver surfa vidare. Ingressen är alltså en informativ sammanfattning av vad sidan handlar om. Ingresser är viktiga för sökfunktioner.

Uppdatera kontaktuppgifter 

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Kontaktuppgifter eftersöks ofta. Se till att de är uppdaterade med rätt person, mejladress och eventuellt telefonnummer. Det går bra att använda en funktionsbrevlåda. Upprätta rutiner för inkommande frågor, tänk på eventuell diarieföringen för inkommande mejl.  

Kontaktuppgifter

April 

Åtgärda trasiga länkar

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Använd ett kvalitetsverktyg eller gör en manuell genomgång. Klicka på varje länk och kontrollera om den fungerar eller inte. Länka om, eller ta bort, trasiga länkar.

Länkar på rätt sätt

Åtgärda trasiga länkar till dokument 

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Anslut din dator via VGR Publik, eller logga ut från VPN och besök din webbsida. Klicka på varje länk och kontrollera om den fungerar eller inte. Om du får felmeddelande 404 är länken till dokumentet bruten. Om du får “Åtkomst nekas” är åtkomsträttigheterna på dokumentet fel inställda i SOFIA. Det ska ställas in till “Internet”.

Dokument

Säkerställ den digitala tillgängligheten 

Målgrupp: Redaktör

Tillgänglighet är inte svårt, men kan verka krångligt innan man får koll på läget. Mycket av tillgängligheten tas redan om hand i med de mallar vi använder, men det finns en del som redaktören ska ha koll på.

Tillgänglig webb

Kontrollera tillgänglighetsredogörelsen

Alla webbplatser som använder de gemensamma mallarna i Optimizely kan använda samma tekniska redogörelse för brister. Innehållet måste däremot gås igenom separat på varje webbplats och redovisas. Kontrollera om brister åtgärdats sen sist eller om nya brister behöver redovisas.

Om tillgänglighetsredogörelse

Maj 

Kolla att bilder följer visuella profilen

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Dina bilder behöver följa VGR:s visuella profil. Tänk också på att bilden ska stötta innehållet och gärna ge mer information. Den ska inte finnas bara som dekoration eller för att lätta upp en annars tråkig sida. 

Den visuella profilen

Kontrollera alt-text på bilder 

Målgrupp: Redaktör

Besökare med skärmläsare har rätt till samma information som seende besökare. Därför ska alla bilder som ger information på sidan ha en alt-text med den informationen.  

Bilder på rätt sätt

Kontrollera filmer

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Använder du video på dina sidor? De ska textas på svenska och vid behov även ha syntolkning. Har du rättigheterna att använda en viss video? Det är inte okej att googla videos och länka till.

Video - så här gör du

Juni 

Använd relevanta nyckelord

Målgrupp: Redaktör

Hjälp besökaren och sökmotorn genom att använda relevanta nyckelord i sidans texter och rubriker. Då ökar du chanserna för besökaren att hitta ditt material. 

Sök, så hittas din webbsida

Säkerställ dina tabeller 

Målgrupp: Redaktör

Använd endast tabeller om du ska presentera strukturerad data. Det finns en gräns för hur mycket som kan presenteras på en webbsida i fråga om hur överblickbart det blir för besökaren. Tänk också på att många användare kommer från mobil. Tabellen ska vara tillgänglig.

Tabeller

Kvalitetssäkra dina formulär 

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Ta en titt på formulär som du använder. Fråga inte efter mer än du behöver. Är det tydligt hur VGR hanterar de uppgifter som skickas in enligt dataskyddsförordningen? Är det tydligt vad som ska skrivas in i fälten och går formuläret till rätt adress (där diarieföring och omhändertagande sker på rätt sätt?) 

Optimizely Formsblock

Juli – Augusti 

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Passa på under sommaren när det kanske är lite lugnare att ta igen något du missat under tidigare delen av året. Planera hösten och avsätt tid för att jobba med webben. 

September 

Hur ser sökmotorerna dina webbsidor?

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Sök efter din sida med flera sökord. Använd Kibana för att se vilka sökord besökarna använder.

 • Hittar sökmotorn rätt sidor? 
 • Finns det relevanta sökord som inte ger de träffar du förväntar dig? 
 • Hur beskrivs sidorna, stämmer det med vad som står på sidan? 
 • Går det utifrån beskrivningen att förstå vad sidan handlar om? 

Sök, så hittas din webbsida

Oktober 

Besöksstatistiken 

Målgrupp: Redaktör

Vem besöker din sida, vad letar den efter hur länge stannar den?  

Webbstatistik med Matomo

Rensa nyheter och i aktuelltflöden 

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Har du ett nyhetsflöde är det viktigt att visa vad som fortfarande är en nyhet och vad som inte längre är det. Ta därför som vana att sätta avpubliceringsdatum när du skriver nyheter.

Ibland är det svårt att avgöra, men den nyhet du publicerade för ett år sedan kan du troligen ta bort. Mycket som du publicerar som “nyheter” eller “aktuellt” är bara nyhet eller aktuellt under en kortare tid. Se till att de inte hittas om det är inaktuellt. Det är både frustrerande och missvisande att som besökare hitta utdaterad information.  

November 

Se över målgrupper, syfte och mål med webbplatsen

Målgrupp: Redaktör

Kontrollera att målgrupper, syfte och mål med webbplatsen stämmer med verksamhetens mål. Om det är oklart vem webbplatsen vänder sig till och vad webbplatsen ska leverera behöver det arbetet göras först. Arbete med övergripande syfte och mål görs bäst tillsammans med de som ansvarar för verksamhetens mål i stort, till exempel ledningsgrupper. 

Bryt ner de övergripande målen i mätbara mål.

Sätt mål på enskilda sidor

Målgrupp: Innehållsansvarig

Utgå från vilken nytta en enskild sida ska ge besökaren och sätt mätbara mål utifrån det. Målen med en enskild sida går ofta härleda till webbplatsens syfte och mål, men kan vara mer specifik. Att ha ett tydligt mål med sidan gör det enklare att utforma sidan så målet uppnås, till exempel att andelen som fyller i ett formulär, klickar på en länk eller skrollar hela sidan ska öka.

Om sidan inte har något mål, fundera över om sidan alls har någon funktion eller om den ska tas bort.

Ta fram mätbara mål

December 

Sköt om din webbplats

Målgrupp: Innehållsansvarig och redaktör

Gör en allmän genomgång av dina webbsidor och webbplatser.

Sköt om din webbplats

Har du frågor om innehållet?

Det är webbteamet på Koncernkontoret i VGR som ansvarar för innehåll och uppdateringar på den här sidan. Kontakta oss genom att mejla webb@vgregion.se.